Obavijest ratarima 07.03.2012.

U usjevima uljane repice potrebno je izvršiti pregled na prisutnost velike i male repičine pipe. Populacija proljetnih pipa prati se na području Popovače metodom žutih posuda. Na tom je lokalitetu u razdoblju od 29. veljače do 5. ožujka zabilježena kritična brojnost velike repičine pipe (Ceutorhynchus napi). Proizvođačima savjetujemo da izvrše pregled biljaka i po potrebi izvrše tretiranje. Pragom odluke smatra se pronalazak 1 velike pipe na 5 biljaka ili 1 male pipa na 40 pregledanih biljaka.
Ukoliko vremenske prilike dozvole, u narednih sedam dana predlažemo primjenu pripravaka koji su registrirani za suzbijanje repičinih proljetnih pipa: Karate Zeon ili Sumialfa 5 FL.
 
Sukladno Pravilniku o uputama kojih su se obvezni pridržavati korisnici sredstava za zaštitu bilja te uvjetima kojima moraju udovoljavati (NN 135/08, NN 73/10) korisnici sredstava za zaštitu bilja moraju voditi evidenciju o izvršenim tretiranjima.
 
Pripravke za zaštitu bilja upotrijebiti prema uputi proizvođača, a praznu je ambalažu potrebno zbrinuti na propisani način.
 
 
 
 
Suzana Slovic, dipl.ing.
 
Pripremi za ispis