Ažuriranje ARKOD parcela temeljem novih digitalnih ortofoto karata

Ukoliko se prilikom provođenja procesa ažuriranje ukaže potreba djelatnici regionalnih ureda pozivat će predstavnike poljoprivrednih gospodarstava na sastanak, radi potpunog usklađivanja granica vidljivih na novim ortofoto kartama.

Jedan od uvjeta za dobivanje potpora je ažurno stanje ARKOD parcela sukladno postojećim digitalnim ortofoto kartama (avionskim snimkama). Temeljem Pravilnika o evidenciji uporabe poljoprivrednog zemljišta (NN 149/11) članka 14., promjene u ARKOD-u mogu inicirati:
 
1.      poljoprivredna gospodarstva, ukoliko je došlo do promjene ARKOD podataka
2.      Agencija prilikom zanavljanja DOF-a, pri čemu su ustanovljena odstupanja,
3.      Agencija na temelju rezultata provedene vizualne provjere, kontrole daljinskim istraživanjem ili kontrole na terenu, ukoliko su ustanovljena odstupanja.

Sukladno planu zanavljanja digitalnih ortofoto karata u 2011. godini snimljeno je 52% teritorija RH i to za područje Dubrovačko-neretvanske, Istarske, Karlovačke, Ličko-senjske, Primorsko-goranske, Sisačko-moslavačke, Splitsko-dalmatinske, Šibensko-kninske, Zadarske, Bjelovarsko-bilogorske, Zagrebačke županije i Grada Zagreba.

Izvor: www.apprrr.hr

Pripremi za ispis