Integrirana proizvodnja u RH

Integrirana proizvodnja podrazumijeva uravnoteženu primjenu agrotehničkih mjera u svrhu proizvodnje ekološki i ekonomski prihvatljivih proizvoda uz minimalnu uporabu agrokemikalija, a svrha integrirane proizvodnje je proizvodnja ekonomski isplativih i ekološki prihvatljivih poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, u cilju zaštite zdravlja ljudi, životinja, prirode i okoliša te zaštite interesa potrošača.

Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda u RH

Godina

voće
(ha)

povrće
(ha)

vinogradi
(ha)

ratarstvo
(ha)

ukupno
(ha)

broj PG

2010.

152,28

18,51

0,00

0,00

170,79

23

Izvor: MPRRR, prosinac 2011.