Godišnje izvješće za 2010. godinu i Program rada za 2011. godinu

Ured ravnatelja HZPSS-a svakodnevno je pratio i koordinirao rad naših poljoprivrednih savjetnika na upisu u ARKOD. Prema službenim podacima APRRR-a (glavni koordinator) od 27. prosinca 2010. ukupno je bilo upisano 132.145 poljoprivrednih gospodarstava s više od jedne čestice, od čega su zaposlenici HZPSS-a upisali 52.083 poljoprivredna gospodarstva s 436.619 parcela (od 1.089.940 parcela) ili 39 %. Na poslovima su radila 202 poljoprivredna savjetnika HZPSS-a na terenu u svim županijama.

Uza sve poslove vezane uz ARKOD poljoprivredni su savjetnici na temelju praćenja računalnog nadzornog sustava („SEMIS“) radili na poslovima širenja novih poljoprivrednih tehnologija, tehnika i načina gospodarenja dajući poljoprivrednicima savjete i informacije iz svih područja poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Osim toga, surađivali smo sa stručnim i znanstvenim ustanovama prilikom rada povjerenstva u MPRRR-u, s lokalnom upravom i samoupravom, kao i s mnogim poljoprivrednim udrugama i medijima.

Službenici HZPSS-a ostvarili su zadane ciljeve postavljene programom rada za 2010. godinu i uspješno završili financijsko poslovanje, što je potvrdilo Upravno vijeće naše ustanove.

Sve smo te aktivnosti obavili s 246 službenika u 127 ureda u svim županijama RH, za što su njihovi automobili prešli 1.192.849 kilometara.

Savjetnici su održali ukupno 1228 stručnih predavanja kojima je prisustvovalo 41.987 poljoprivrednika ili 34 poljoprivrednika po predavanju.

Tijekom 2010. godine održano je 413 prezentacija, prikazano pred 18.985 poljoprivrednika te 505 manifestacija i izložbi za 203.605 poljoprivrednika.

Prema navedenome možemo zaključiti da su savjetnici na predavanjima, prezentacijama, izložbama i drugim manifestacijama okupili i educirali oko 264.577 poljoprivrednika.

HZPSS potiče stalnu edukaciju i specijalizaciju za zaposlenike kroz doktorske, magistarske i specijalističke studije, seminare, radionice i stručna putovanja u zemlji i inozemstvu.

Proračun HZPSS-a za 2010. godinu ukupno je iznosio 41.565.857 kuna i u potpunosti se financiramo iz državnog proračuna Republike Hrvatske.

HZPSS je u 2010. godini obilježio devetnaestu obljetnicu Poljoprivredne savjetodavne službe RH i 13. obljetnicu HZPSS-a. Tom su prilikom dodijeljene i tradicionalne nagrade poljoprivrednim savjetnicima.  Priznanje za životno djelo u poljoprivrednom savjetovanju dobio je Kiril Burčak, dipl. ing. agr., rukovoditelj PO Vukovarsko srijemske županije.

U kategoriji Priznanje za izvanredni stručni i organizacijski uspjeh u poljoprivrednom savjetovanju priznanje su dobili Valerija Čižmak, Darko Antonina, mr. sc. Marija Ševar, Mara Bogović i Vlado Bistrović.

Priznanje za doprinos u provedbi programa za razvoj poljoprivrede i sela Vlade RH i MPRRR dobio je Juraj Klarić.

Priznanje za suradnju s HZPSS-om dobila je Udruga „Orkula“ iz Biograda na Moru.

Mjesečno izlazi Bilten HZPSS-a, a dnevno se ažurira mrežna stranica HZPSS-a te se rad naše ustanove tako prezentira i vanjskim korisnicima usluga.

Nastavljena je aktivnost u uspostavi sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka (FADN) u Republici Hrvatskoj, koji se provodi u našoj ustanovi u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Državnog zavoda za statistiku i Agronomskog fakulteta u Zagrebu.

Vlada Republike Hrvatske na 70. sjednici, održanoj 23. srpnja 2010., donijela je, u sklopu Programa gospodarskog oporavka i Prijedloga reorganizacije agencija, zavoda i kadrova i drugih privatnih osoba s javnim ovlastima, Odluku o pripajanju HZPSS-a Hrvatskoj poljoprivrednoj komori uz obvezu izmjene i dopune Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Hrvatski sabor donio je na 20. sjednici održanoj 29. listopada 2010. spomenuti Zakon.

Tijekom 2011. godine zaposlenike, kao i članove Hrvatske poljoprivredne komore, čekaju preustroj i organizacija novog kompleksnijeg ustroja istovremeno s ostvarivanjem postavljenih ciljeva.

U izvješću je prikazan rad po Odjelima HZPSS-a i po područnim službama HZPSS-a za 2010. godinu te program rada za 2011. godinu.

Godišnje izvješće za 2010. i Program rada za 2011. godinu

Povijest razvoja HZPSS-a od 1997. do 2010. godine

 

 
Direktor HPK
Dr. sc. Ivan Katalinić
 
Pripremi za ispis