Provjera ispravnosti strojeva za zaštitu bilja u Požeško-slavonskoj županiji

Načelnik općine Vlado Boban, uz pozdrav svima nazočnima, osvrnuo se i na nužnost posjećivanja ovakvih edukacija gdje se kroz druženje dobivaju informacije koje su u ovom prijelaznom periodu itekako važne i nužne. Pravovremeno je informiranje potrebno kako bismo se svi na vrijeme prilagodili sve većem broju obaveza koje se nameću malim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

S obzirom na vrlo nizak stupanj ispravnosti i pouzdanosti velikog broja ratarskih prskalica i atomizera na području naše županije nužan je bio nastavak započetog lanjskog projekta za podizanje razine obučenosti rukovatelja, kao i provedba testiranja, to jest provjere podešenosti tehničkih sustava u zaštiti bilja. Profesor Banaj navodi da ćemo morati započeti s provjerom ispravnosti ratarskih prskalica te da bi s ulaskom Hrvatske u EU sve ratarske prskalice, kao i drugi uređaji u zaštiti bilja, bile evidentirane i prošle bi postupak kontrole i dobivanja uvjerenja o zadovoljavanju minimalnih kriterija pouzdanosti njihova rada.

Profesor Banaj, kao glavni predavač večeri, istaknuo je nužnost poznavanja zakonitosti rada ratarskih prskalica i atomizera, posebno je naglasio štetnost pesticida za zdravlje, a osobna razmišljanja potkrijepio je konkretnim primjerima iz drugih zemalja o potrebi i mogućnosti smanjenja potrošnje pesticida. Efikasnija primjena pesticida direktno se preslikava na povećanje dobiti, ali i na smanjenje utjecaja na ekosustav. Njegova glavna tvrdnja s područja primjene pesticida glasi da je čovjek iznad mehanizacije te da se dobrim znanjem dolazi do boljih rezultata. Vođen tom mišlju na Poljoprivrednom je fakultetu nedavno otvorio „Edukativno-servisni centar“ osmišljen prvenstveno za davanje usluga iz područja primjene tehničkih sustava u zaštiti bilja. Naravno, obučeni rukovatelj ne može bez adekvatne mehanizacije ostvariti navedene ciljeve pa su se na predavanju navodile najčešće pogreške pri njezinu korištenju. Najviše nedoumica zamijećeno je kod izbora mlaznica, odnosno po pitanju njihova protoka, veličine kapi i dr. Za potrebe educiranja rukovatelja gosti s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku napisali su i edukativni materijal u obliku udžbenika koji možemo za vaše potrebe i nabaviti.

Profesor Banaj osvrnuo se i na mogućnost slanja i provjere ispravnosti mlaznica na računalnom sustavu u Osijeku, a svim prisutnima obećao je besplatnu provjeru mlaznica njihovih prskalica i atomizera te ih pozvao da svoje prskalice i atomizere dovezu na provjeru koja je obavljena 24. ožujka na području Velike.

Provjeru ispravnosti strojeva za zaštitu bilja izvršili su djelatnici Zavoda za mehanizaciju, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku: Vjekoslav Tadić mag. ing. i Davor Petrović mag. ing. Ispitivanjem sofisticiranom opremom Poljoprivrednog fakulteta utvrđeno je da je od 28 prskalica i atomizera koji su ispitivani ispravno bilo samo 5 strojeva – što upućuje na potrebu daljnje edukacije poljoprivrednika o toj važnoj tematici.

Naslovnica.JPG

Prof. Banaj sa suradnicima je također promovirao knjigu: „Unapređenje tehnike aplikacije pesticida“ koja svojim znanstvenim pristupom, a opet jednostavnošću, može biti vrlo svrsishodna poljoprivrednicima i agronomskoj struci.

Područni odjel HPK-a Požeško-slavonske županije
Ivica Prpić, dipl. ing. agr.

načelnik Odjela za mehanizaciju

 

Pripremi za ispis