Projekt potpore organizacijama proizvođača u ribarstvu

Organiziranjem ribara u zadruge ostvaren je projekt potpore osnivanju organizacija proizvođača u sklopu PAHRE 2005 da bi se projektne aktivnosti nastavile i s  projektom u okviru bilateralne suradnje s Kraljevinom Nizozemskom („Projekt potpore organizacijama proizvođača u ribarstvu“/“Fisheries Producer Organization Support Project“, G2G09/HR/9/2).

U okviru projekta, od 19. do 21. listopada ove godine u Poreču je održana radionica u suradnji nizozemskih stručnjaka za predmetno područje i savjetnika Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu s ribarskim zadrugama koje su svojim dosadašnjim gospodarskim aktivnostima dospjele u okvire ovog pilot programa.

Projekt potpore organizacijama proizvođača u ribarstvu financiran je u okviru G2G dugoročnog programa iz bilateralne suradnje s Kraljevinom Nizozemskom. Kao osnovni cilj ovog programa provlači se pravna i tehnička pomoć u svrhu stvaranja pravne osnove i pripreme potrebne tehničke dokumentacije za priznavanje statusa organizacija proizvođača.
 

riba_1.jpg

Za podsjetiti se same definicije organizacije proizvođača u sektoru ribarstva temeljem Pravilnika o organizacijama proizvođača u sektoru ribarstva (NN 41/10 od 7. 4. 2010) izvlačimo; 
(1) Organizacija proizvođača je svaka pravna osoba:
1. ustanovljena na inicijativu skupine proizvođača jednog ili više proizvoda ribarstva iz Dodatka II. točaka (a), (b) i (c) Zakona o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (»Narodne novine«, br. 153/09) uz uvjet da se, u slučaju prerađenih proizvoda, ti postupci obavljaju na ribarskim plovilima;
2. čiji je prvenstveni cilj osigurati obavljanje ribolova njezinih članova na dugoročno održiv način i u okvirima i oblicima koji jamče dugoročno iskorištavanje i zaštitu resursa, te poboljšanje uvjeta prodaje proizvoda njihovih članova poduzimanjem mjera koje će:
a) poticati planiranje proizvodnje i njezino prilagođavanje potražnji, kako u pogledu količine tako i pogledu kakvoće;
b) poticati koncentraciju ponude;
c) stabilizirati cijene;
d) poticati takve načine ribolova koji doprinose dugoročnoj održivosti podjednako bioloških bogatstava koja se iskorištavaju kao i same djelatnosti ribolova;
3. koja ima usvojen Statut organizacije proizvođača sukladno članku 7. ovoga Pravilnika;
4. koja je rješenjem priznata od strane Ministarstva u skladu s člankom 4. ovoga Pravilnika.
Dosadašnje tržišne aktivnosti pojedinih ribarskih zadruga stvorile su temelj za mogućnost prepoznavanja i priznavanja istih i kao organizacija proizvođača koje u okviru zajedničke ribolovne politike i zajedničke organizacije tržišta zauzimaju poseban status.
Sam projekt potpore zamišljen je kao projekt potpore Ministarstvu i ribarskim zadrugama za definiranje okvira za prepoznavanje kao i pripreme potrebne dokumentacije za aplikaciju. To u prvom redu znači izradu operativnog plana, marketinške strategije, kao i izradu ostalih temeljnih dokumenata za priznavanje statusa koji će imat jedinstvenu aplikaciju za prijavu. Od projekta koji je započeo prošle godine u početku s dvije pilot ribarske zadruge isti se proširio na 5 ribarskih zadruga koje su dovoljno gospodarski aktivne i pokazuju interes za dobivanje statusa. Kroz okvire projekta Uprava ribarstva Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja će u dogledno vrijeme organizirarat prezentaciju započetih aktivnosti u sklopu projekta da bi sve zainteresirene ribarske zadruge i ostali pravni subjekti dobili potpunu informaciju o pravima, ali i obvezama koje proističu iz dobivanja takva statusa kao i pristupnim aplikacijama koje su u izradi. Za podsjetiti se što predstavljaju organizacije proizvođača u ribarstvu može se pronaći na web adresi http://www.hzpss.hr/?page=savjeti,20,17
Isto tako započeti projekt se nastavlja na temu moguće uspostave suupravljanja (co-menangment) odnosno mogućnosti aktivnijeg uključivanja prepoznatih gospodarskih subjekata u upravljanje u ribarstvu.
                                                                      
                                                                       Područni odjel HZPSS-a Istarske županije
                                                                       mr. sc. Mario Lovrinov, viši stručni savjetnik