Dunav – zajedničko dobro i odgovornost

Ministri su ocijenili napredak u ostvarenju zaštite i održivog korištenja vode i drugih ekoloških resursa, te potvrdili i osnažili svoju opredijeljenost prekograničnoj suradnji zemalja Dunavskog bazena.

Također je usvojen i Plan upravljanja Dunavskim bazenom uz konkretne mjere koje je potrebno implementirati do godine 2015., kako bi se poboljšali okolišni uvjeti Dunava i njegovih pritoka. Te mjere uključuju smanjenje organskog onečišćenja, otklanjanje negativnih učinaka antropogenih strukturalnih izmjena na rijeci, poboljšanja sustava za uklanjanje urbanih otpadnih voda, uvođenje detergenata bez fosfata na sva tržišta, te učinkovito upravljanje rizikom od akcidentalnih onečišćenja. Nadalje, promiču se i mjere ponovne uspostave kontinuiteta rijeke za migraciju riba, kao i ponovno povezivanje močvarnih područja. Plan se bazira na pristupu „od izvora do mora“ i usmjeren je na ključne zahtjeve Okvirne Direktive o vodama EU.

Usvojen je i akcijski plan za zaštitu od poplava za 17 potpodručja u Dunavskom bazenu, koji sadrži stotine konkretnih mjera koje će podunavske zemlje poduzimati za zaštitu svog stanovništva od poplava i ublažavanje šteta i gubitaka uzrokovanih poplavama, kao na primjer tijekom razornih poplava koje su se dogodile 2002., 2005. i 2006. godine.

Vrhunac ministarskog sastanka svakako je bilo usvajanje „Deklaracije o Dunavu“, koja izražava opredijeljenost prema daljnjem jačanju prekogranične suradnje na području održivog upravljanja vodnim resursima Dunavskog bazena.

Izvor: http://www.icpdr.org/icpdr-pages/mm2010.htm

 

Područni odjel HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije
 Katrin Gnjidić, dr. vet. med.,
suradnica za nitrate