Poljoprivredno savjetovanje u Vojniću i Ozlju

Predavanja započinju u 11 sati prema sljedećem programu:

11:00 – 11:05      Uvod

11:05–11:25        Državni poticaji – osnove + biljna proizvodnja, Višnja Magdić, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica HZPSS-a

11:25–11:35        Državni poticaji u stočarskoj proizvodnji, Bernarda Kasunić, dipl. ing. agr. stručna savjetnica

11:35 – 11:45      ARKOD, Ljubica Magdić, bacc. ing. agr., stručna suradnica HZPSS-a

11:45 – 11:55      FADN, Krešimir Fumić, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik HZPSS-a 

11:55 –12:05       IPARD program, Aleksandar Horvatić, dipl. ing. agr., rukovoditelj     Područnog odjela HZPSS-a Karlovačke župani

12:05 – 12:20       Rasprava

12:20 – 12:50      Pauza

12:50 – 13:00      Načela dobre poljoprivredne prakse u zaštiti tla, vode i zraka,
mr. sc. Mirna Ceranić – Sertić, viša stručna savjetnica HZPSS-a

13:00 – 13:10      Načela dobre poljoprivredne prakse u zaštiti životinja, Bernarda Kasunić,  dipl. ing. agr., stručna savjetnica HZPSS-a

13:10 – 13:20     Nitratna direktiva, Nikola Gržan, dipl. ing.agr., viši stručni savjetnik HZPSS-a

13:20 – 13:30      Hrvatska poljoprivredna komora, Višnja Magdić, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica HZPSS-a                   

13:30 – 13:40      Zakonodavstvo u zaštiti bilja, Margita Budiselić Kutle, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica HZPSS

13:40 – 14:00      Rasprava

Savjetovanje je organizirano za poljoprivrednike s područja Grada Ozlja te općina Žakanje, Kamanje, Ribnik, Vojnić i Krnjak.

                

                                            Područni odjel HZPSS-a Karlovačke županije
Marica Lončar, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica
Bernarda Kasunić,  dipl. ing. agr., stručna savjetnica