Poljoprivreda i klimatske promjene

Izazov leži u pronalaženju načina na koji poljoprivreda i milijuni malih korisnika poljoprivrednih površina (koji čine čak 75% siromašnog stanovništva zemalja u razvoju) mogu unaprijediti održivost proizvodnih sustava prilagodbom klimatskim promjenama i prihvaćanjem postupaka učinkovite sekvestracije stakleničkih plinova, osobito u tropskom i krhkom okolišu.

Postoji široka lepeza postupaka najbolje poljoprivredne prakse koji tome doprinose putem smanjenja emisije CO2, NH4, N2O, a njihova raznolikost ovisi o različitim tipovima tla, usjeva i klimatskim uvjetima.

Kako bi se prilagodili klimatskim promjenama, poljoprivrednici trebaju proširiti genetsku osnovu usjeva, te primjenjivati nove kultivare i varijacije usjeva – različitih temperaturnih potreba, veće učinkovitosti korištenja vode i poboljšane otpornosti na štetnike i bolesti. Bit će potrebno usvojiti održive postupke u poljoprivredi, kao što su izmjena termina sjetve i sadnje, primjena pokrovnih usjeva, zelene gnojidbe i učinkovitog navodnjavanja, kao i umanjiti ranjivost sustava poljoprivredne proizvodnje pravilnim managementom plodnosti tla, reduciranom obradom tla, te učinkovitijim managamentom kruženja ugljika iz tla na oranicama i travnjacima. Također, bit će potreban i monitoring uzročnika bolesti, štetnika i vektora, kao i utvrđivanje učinkovitosti prirodne kontrole njihove populacije.

AGP, Odjel FAO-a za proizvodnju i zaštitu bilja pomaže zemljama članicama u kreiranju mogućnosti prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena od kojih poljoprivrednik ostvaruje korist, i to primjenom transfera tehnologije koja omogućuje donošenje odluka o boljim postupcima za očuvanje poljoprivrednih okolišnih sustava, izgradnjom kapaciteta i savjetima.

AGP kontinuirano razvija specifične projekte, doprinosi razvoju i prikupljanju jedinstvenih setova podataka, promičući postupke prilagodbe i ublažavanja klimatskih promjena, te pruža forum za tehničke rasprave i savjete vezane uz navedene postupke na oranicama i travnjacima.

Izvor: http://www.fao.org/agriculture/crops/core-themes/theme/climatechange

 
Područni odjel HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije
Katrin Gnjidić, dr. vet. med.
stručna suradnica za nitrate na projektu
Kontrole onečišćenja u poljoprivredi