HZPSS dobio Certifikat ISO 9001:2008

Kvaliteta i dostupnost naših usluga, usmjerenost na potrebe korisnika usluga i njihovo zadovoljstvo izvršenim uslugama najvažnije su vrijednosti prema kojima Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu mjeri i određuje uspjeh u ostvarenju svojih ciljeva.

Kako bismo trajno održali zadovoljstvo korisnika naših usluga, ispunjenjem njegovih zahtjeva i očekivanja, obvezujemo se da ćemo:

        Pružati podršku, pomoć i savjete obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima pri donošenju odluka osiguranjem kvalitetnih i dostupnih informacija.

        Razvijati suradnju obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava sa svim institucijama, tvrtkama i pojedincima važnim za uspješnu poljoprivredu i posredovati u provođenju mjera potpore razvitku obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i ruralnih prostora u cjelini.

        Razvijati konkurentnu poljoprivredu i ostvariti napredak ruralnih područja.

        Neprekidno poboljšavati učinkovitost procesa i sustava upravljanja kvalitetom temeljenog na zahtjevima međunarodne norme ISO 9001.

        Planirati i provoditi kontinuirano stručno osposobljavanje svojih zaposlenika na svim razinama organizacije, te podizati svijest zaposlenika o vlastitoj odgovornosti za kvalitetu.

        Pribavljati suvremenu opremu, poboljšavati infrastrukturu i radno okruženje.

        Postavljati ambiciozne, mjerljive i ostvarive ciljeve.

Dužnost i obveza svakog zaposlenika Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu je upoznavanje i prihvaćanje politike kvalitete, te primjena njezinih načela u vlastitom djelovanju.

 
Ravnatelj HZPSS-a
dr. sc. Ivan Katalinić