Informativna radionica za proizvođača mlijeka iz Tordinaca

Proizvođači mlijeka upoznali su se s Projektom kontrole onečišćenja u poljoprivredi, njegovim globalnim i lokalnim ciljevima u odabranim županijama, te mogućnostima ostvarenja povrata značajnih financijskih sredstava uloženih u izgradnju ili rekonstrukciju odlagališta za stajski gnoj, kao i odgovarajuću opremu za njegovu distribuciju. Naime, fond ovog projekta Svjetske banke omogućuje 75% povrata sredstava, pri čemu maksimalna svota koju poljoprivrednici mogu ostvariti iznosi 450.000 kn.

Budući da Projekt ujedno podupire pripremu poljoprivrednih proizvođača skoroj prilagodbi propisima EU na tom području, razgovaralo se i o načelima dobre poljoprivredne prakse. Jednostavno rečeno, dobra poljoprivredna praksa označava sustav pravilnih postupaka u poljoprivrednoj proizvodnji kojima se postiže veća učinkovitost, bolje iskorištenje resursa, manji trošak proizvodnje, a na taj način se poboljšava i kvaliteta proizvoda, te ostvaruje profitabilan, čist i održiv sustav gospodarenja. Projekt je financirao i brošuru o načelima dobre poljoprivredne prakse, koju je napisao ekspertni tim HZPSS-a, a koja će uz postojeći elektronički oblik uskoro biti poštom dostavljena svim korisnicima poticaja.  

U okviru komponente promicanja dobre poljoprivredne prakse poljoprivrednici se u Projekt mogu uključiti i kroz pokazne oranične površine na kojima će se provoditi besplatna analiza tla, preporuke gnojidbe vrhunskih stručnjaka s Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku, pravilan plodored s međuusjevima, zelena gnojidba, sjetva postrnih i pokrovnih usjeva. Sve će to rezultirati poboljšanjem bilance hranjivih tvari tla i uštedom skupog mineralnog gnojiva, što će u velikoj mjeri smanjiti troškove proizvodnje.

Nakon predstavljanja komponenti Projekta razvila se žustra rasprava, u kojoj je kao značajna prepreka mogućem ostvarenju ovih, kao i sredstava iz drugih fondova, utvrđena nedostatna građevinska dokumentacija postojećih objekata za stočarsku proizvodnju. Iz rasprave je proizišao prijedlog da predstavnica općine u dopisu Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak seoskog prostora obrazloži problem stočara na ovom području, te predloži moguća rješenja.

          Područni odjel HZPSS-a Vukovarsko-srijemske županije,
Ružica Kovačević, dipl. ing. agr., viša stručna savjetnica za integriranu i ekološku poljoprivredu  
Katrin Gnjidić, dr. vet. med., suradnik za nitrate