Savjetovanja malih sirara

POZIVNICA

PRIJAVNICA

Ponuda smještaja za sirare u Zagrebu

Područni odjel HZPSS-a Zagrebačke županije
Anđelka Pejaković, dipl.ing.agr.,
viši stručni savjetnik

Područni odjel HZPSS-a Karlovačke  županije
Višnja Magdić, dipl.ing.agr.,
viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis