Upute za postupanje sa vaučerom MPRRR za kupce i organizatore proizvodnje koji preuzimaju gnojivo od Petrokemije

2. Korisnici poticaja koji nisu do sada bili neposredni kupci Petrokemije, d.d. Kutina moraju dostaviti  u Kutinu dokumente  potrebne za registraciju u bazi Petrokemije d.d. Minimalna količina naručenog gnojiva je 1 paleta po vrsti. (1.250 kg)

3. Vrijednost naručenog gnojiva mora biti veća od vrijednosti vaučera uključujući i PDV zaokruženo na cijelu paletu, a razlika unaprijed uplaćena na račun Petrokemije, d.d. prema predračunu koji će Petrokemija, d.d. ispostaviti korisniku ili organizatoru ukoliko se korisnici odluče na kupovinu preko njih.

4. Prije isporuke korisnik poticaja je dužan dostaviti original vaučera u Petrokemiju, d.d. kao i uplatiti razliku do ukupne vrijednosti naručenog gnojiva.

5. Original zaprimljenog vaučera prije isporuke Petrokemija, d.d. ovjerava sa pečatom. Original računa sa dospijećem do 10.02.2010.g., otpremnica i kopiju ovjerenog vaučera Petrokemija, d.d. nakon isporuke vraća kupcu.

Pripremi za ispis