Izabrana najuzornija seoska žena Bjelovarsko-bilogorske županije

Osim što velika obitelj gospođe Tonković živi isključivo od poljoprivrede, Božica je članica folklorne skupine i predsjednica KUD-a Sloga Mikleuš. Aktivna je i u društvenom životu svoga sela. Želeći sačuvati sjećanje na tradicionalni seljački život svoga  kraja, zajedno sa suprugom obnavlja staru seljačku kuću te je uređuje kako bi se vidjelo kako se nekad na selu živjelo i radilo. U budućnosti se planira baviti seoskim turizmom.

Prva pratilja izabrane najuzornije seoske žene je Jasna Kubišta iz D. Rašenice, a druga pratilja je Ines Slukić iz Zrinskog Topolovca.

Prepun društveni dom općine Dežanovac pokazao je da postoji interes za ovakva događanja u seoskim sredinama.

Prve tri izabrane žene predstavljat će Bjelovarsko-bilogorsku županiju na državnom izboru za najuzorniju seosku ženu koje je ove godine u Otočcu.

                                                                                              Područni odjel HZPSS-a Bjelovarsko-bilogorske županije
                                                     Iva Majhen-Vlašiček, dipl. ing. agr.,
                                                      viša stručna savjetnica za ratarstvo
Pripremi za ispis