Smjernice razvoja voćarstva za razdoblje 2008. – 2013.

Naime, odlukom ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja od 9. travnja 2008. godine imenovano je Povjerenstvo za izradu Smjernica razvoja voćarstva za razdoblje 2008. – 2013., sa zadaćom izrade projektnog zadatka, odabira izvođača za izradu studije u postupku javne nabave te ocjene izrađenih Smjernica. Povjerenstvo je prihvatilo ponudu Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu te je on izabran za nositelja izrade Studije, a voditelj i koordinator je prof. dr. sc. Vjekoslav Par.

"Smjernice razvoja voćarstva za razdoblje 2008.-2013." jedan od prvih razvojnih programa za voćarstvo u Republici Hrvatskoj, kojim se trebaju odrediti strateški prioriteti budućeg šestogodišnjeg razdoblja na području voćarstva, s ciljem unapređenja razvoja voćarske proizvodnje. Temeljna zadaća Studije je odgovarajuće vrednovanje voćarskih resursa i voćarske proizvodnje, koje će osigurati ekološko ispravan razmještaj te proizvodnje kao pretpostavka uspješnog njezina razvitka. Polazište osmišljavanja smjernica razvoja geslo je "Voćem do zdravog života", koje obuhvaća ne samo nutritivne, ekološke, ekonomske i tržne vrijednosti i kriterije, već i bitan društveni i humani aspekt, tj. zapošljavanje ljudi te sprječavanje napuštanja prostora zbog ekoloških, strateških i drugih razloga.

Sukladno provedbenom planu izrade Studije predviđeno je organiziranje osam tematskih radionica na području cijele Hrvatske, za proizvođače voćare, za predstavnike županija i njihovih stručnih službi te zaposlenike HZPSS-a, s ciljem da se na njima s različitih pozicija razmotri problematika stanja, ograničenja i pretpostavki razvoja hrvatskog voćarstva. Tijekom srpnja 2009. održano je šest takvih radionica, u Opuzenu, Splitu, Pazinu, Lipiku, Donjem Kraljevcu i Petrinji, a posljednja, osma radionica se planira održati krajem kolovoza u Osijeku, za područje najistočnijih hrvatskih županija, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije.

Tematske odrednice radionice u Ivanić Gradu, dakle, bile su problematika stanja, ograničenja i pretpostavki razvoja voćarstva na području Grada Zagreba i Zagrebačke županije.

Na radionici se razmatralo i diskutiralo o stanju i ograničenju za razvoj voćarstva. Vodila se diskusija o značaju, slabostima i mogućnostima razvoja voćarstva, kao i o općim i posebnim  ciljevima za njegov razvoj. Najveća diskusija bila je oko postojećih zakona i zakonskih propisa te njihovim prilagodbama, gdje su se svi sudionici složili da treba istaći ono što je manje dobro i izraditi prijedloge kako prilagoditi i poboljšati postojeće. Diskusija se vodila i oko tržišta i samog marketinga voća te o nekim kriterijima za određivanje prioriteta u voćarstvu.

Zaključak radionice je bio da postoje određeni problemi, slabosti i ograničenja u razvoju voćarstva na koje svakako treba upozoriti i istaknuti ih te, dakako, težiti njihovom rješavanju.

Jer, kao što je na kraju naglasio prof. Par: “Vizija bez akcije je halucinacija”(A. Low, izvršni dir. market. agenc. St. Luke´s).

 

Autori teksta:
Ana Kovač, stručni suradnik Odjela HZPSS Zagrebačke županije
Višnja Šimunović, načelnica Odjela za hortikulturu HZPSS

Pripremi za ispis