Jakovlje i Boškarini

Najljepšim istarskim volom na tradicionalnoj, 19. smotri proglašen je trogodišnji Bakin Antona Marasa iz Marasi. Drugi je četverogodišnji Boškarin Alda Štifanića iz Višnjana, a treći šestogodišnji Istro Stefana Golčića iz Šverki.

Najposlušniji su par Galjardo i Istro Severina Jugovca iz Bužleti. U ovoj kategoriji drugi je par Galjardo i Boškarin Virđilija Breščića iz Cesari a treći Boškarin i Bakin Marija Gašparinija iz Fabci. Da bi došli do nagrada ovi su parovi volova i njihovi uzgajivači morali pokazati kako se kreću i okreću između uskih prolaza stupova za vezivanje na sajmištu. Ocjenjivao se i rad volova i uzgajivača prilikom oranja.

Najteži vol ove je godine Bakin Marija Udovičića iz Radetići koji je na javnoj vazi imao 1171 kilogram. Drugog i trećeg dijelio je samo kilogram vage. Kaparin Borisa Orlića iz Klarići imao je 1072, a Bakin Marija Gašparija 1071 kilogram.

Najzanimljiviji dio događaj je bio kada je demonstrirano je oranje sa nekoliko vrsta starih plugova, od kojih je jedan stariji od sto godina. Mogućnost da probaju ovakvo oranje dobili su i mnogobrojni i znatiželjni gledatelji koji su se dobrovoljno javaljali na poziv organizatora.

Ured ravnatelja HZPSS-a, Odjel za informiranje i izdavaštvo
Vladimir Novotny, dipl. nov.

Pripremi za ispis