Postavljen pokus s Varaždinskim zeljem

Sjeme je posijano u plasteniku OPG-a Cafuk u kontejnere 16.02.2009 godine uz isti tretman za sve navedene sorte i hibride. Tijekom uzgoja presadnica tri puta su uzimani uzorci za laboratorijsku analizu na institutu Ruđer Bošković. Presadnice su posađene na pokusnom polju 22.05.2009 godine, gdje se također planira tijekom vegetacije tri puta uzimati uzorke za laboratorijske analize. Na navedenom pokusu se istovremeno provode i gnojidbeni pokusi u suradnji s Petrokemijom, te prihrana Fitolife u suradnji s tvrtkom Novatech.

 Obzirom da je Varaždinska županija još 2003. godine u suradnji s Udrugom zeljara iz Vidovca pokrenula postupak zaštite Varaždinskog zelja kao autohtonog proizvoda ovom prilikom su provedeni pokusi koji će poslužiti u tu svrhu. Kako su dobro poznati problemi naših proizvođača, koji moraju kupovati deklarirano sjeme Varaždinskog zelja proizvedenog u Italiji, a koje po kvaliteti često nije kao ono dobiveno iz domaćeg sjemena, nastojalo se kroz ovaj pokus prikupiti adekvatne podatke kojima će se moći potkrijepiti ovakve tvrdnje.

Osim provedenih pokusa na pokusnom polju dodatno se provode i laboratorijske analize na Institutu Ruđer Bošković u Zagrebu u suradnji s znanstvenim novakom Dunjom Šamec, čije se smjernice dalje dogovaraju s Upravnim odjelom za poljoprivredu Varaždinske županije. Jedan od nedostataka vezanih za sjeme je taj što trenutno u Varaždinskoj županiji nema registriranog proizvođača sjemena Varaždinskog zelja. Možda će ovo potaknuti zadrugare ili druge pravne subjekte za registraciju proizvođača sjemena Varaždinskog zelja, čime bi se nakon provedene zaštite Varaždinskog zelja kao autohtonog proizvoda, proizvodnja od sjemena do finalnog proizvoda kiselog zelja mogla ograničiti na Varaždinsku županiju, i time osigurati garanciju za kvalitetu .

Područni odjel HZPSS-a Varaždinske županije,
Mara Bogović, stručni savjetnik