Seminar o osnovama HACCP sustava u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

HACCP je međunarodno priznat alat koji već dugo vremena omogućava sprečavanje ili u najvećoj mjeri smanjenje rizika u procesu proizvodnje hrane.

HACCP je sustav analize opasnosti kontrolom ključnih točaka postupaka procesa proizvodnje.To je logičan način koji osigurava veću sigurnost u kontroli namirnica.Kontroliraju se kritične točke u procesu proizvodnje koje mogu dovesti do biološke, kemijske i fizičke kontaminacije. Osnova HACCP sustava je samokontrola koja mora biti dokumentirana. Kod proizvodnje namirnica životinjskog porijekla je kontrola kritičnih točaka u hladnom lancu.Postoji 7 načela HACPP sustava: prepoznavanje opasnosti , određivanje kontrolnih i kritičnih točaka i kritičnih granica, način i učestalost praćenja, zatim korektivne mjere, potrebnu dokumentaciju, odgovorne osobe i verifikaciju.   

Prednost uvođenja HACCP je osiguravanje kvalitete namirnica, zaštita potrošača i zaštita reputacije proizvođača i proizvoda. Subjekti u poslovanju hranom sami određuju što, kako i koliko često nešto kontroliraju. U velikim tvrtkama postoje cijeli timovi koji uspostavljaju i nadziru sustav. Mali poljoprivredni proizvođači i prerađivači svojih proizvoda također moraju imati samokontrolu kritičnih točaka i odgovorni su za zdravstvenu ispravnost svog proizvoda. Suradnjom sa savjetnicima HZPSS i edukacijama prerađivača poljoprivrednih proizvoda HACCP sustav na OPG-ima bit će učinkovit. Zdravstvenu ispravnost proizvoda životinjskog porijekla je još teže ostvarivati, pa je po riječima Željka Stankovića, dr.vet med. pa je potrebno takve proizvođače dodatno educirati o HACCP sustavu i samim opasnostima i kritičnim točkama.         

 Seminar su pohađali predstavnici tvrtki i OPG-a koji se bave proizvodnjom hrane, ugostiteljstvom, konzaltingom u proizvodnji hrane, savjetnici HZPSS-a koji su vezani za proizvodnju gotovih proizvoda na OPG-u i zaposlenici Upravnog odjela za poljoprivredu Bjelovarsko-bilogorske županije .

 

Odsjek HZPSS Bjelovarsko-bilogorske županije 
Ispostava Garešnica, Darija Marković, dipl.ing.