Novi višegodišnji nasadi u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Najviše je posađeno lijeske (383 ha), jabuke (244 ha), oraha (156 ha), višnje (49 ha), breskve (36 ha), šljive (29 ha), kruške (23 ha), trešnje (6,5 ha) itd. Većina novih voćnjaka podignuta je sukladno suvremenim tendencijama guste sadnje na slabije bujnim podlogama što omogućuje rani dolazak u rod i redovitu rodnost.
Na području županije djeluje jedna zadruga, PZ „Voće Bilogora“ i sedam udruga (voćarsko-vinogradarskih). Veliki nedostatak je što na području županije nema odgovarajućih skladišnih prostora sa hladnjačama za čuvanje voća. U planu je izgradnja hladnjače sa sortirnicom kapaciteta 3000 t jabuka u Bjelovaru.
Navodnjava se 43 ha (sustav „kap po kap“)što iznosi svega 6 % od ukupnih površina a u planu je postavljanje sustava za navodnjavanje na još 20 ha .
Zaštita protiv tuče postavljena je na 61 ha što iznosi 9 % od ukupnih površina. Zbog učestalih šteta od tuče ove godine se postavljaju sustavi obrane na još 18 ha.
Nastavljen je i trend podizanja novih vinograda i to kako malih vinogradara do 1 ha površine tako i većih površina pa je prošle godine i ovog proljeća posađeno cca 30 ha novih nasada.
Na području županije mogu se naći i novi nasadi lavande.
Zanimanje za podizanje novih voćnjaka i vinograda i dalje je prisutno.
 
Ljiljana Šepak, dipl.inž.agr.