Završna svečanost PHARE 2005 Projekta Izgradnja institucionalnih kapaciteta i podrška provedbi SAPARD/IPARD programa u Hrvatskoj

Izgradnja institucionalnih kapaciteta i podrška provedbi SAPARD/IPARD programa u Hrvatskoj, projekt  financiran u sklopu PHARE programa, osmišljen kako bi omogućio državnim tijelima Republike Hrvatske (Upravnoj direkciji SAPARD/IPARD programa i Ravnateljstvu za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi) provođenje aktivnosti vezanih uz koordnaciju i upravljanje EU fondovima.

Republika Hrvatska osobitu važnost pridaje prioritetima usklađivanja nacionalnog zakonodavstva s pravnom stečevinom EU („acquis communautaire“), jačanje državne administracije, usklađivanje zakona, promicanje kohezije socijalne i gospodarstvene moći te pripremu i korištenje sredstava strukturnih fondova.

Zadatak je dodijeljen tvrtki Vakakis International S.A., koji u konzorciji s TAEGASC – Tijelom za razvoj u poljoprivredi i proizvodnji hrane koji je uspješno obavljen. Tim povodom organizirana je završna svečanost koja je održana 18. lipnja u hotelu International u Zagrebu.

Program svečanosti započeo je pozdravnim govorima državnog tajnika Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja  mr. sc. Josipa Kraljičkovića te Vincenta Degerta, šefa Delegacije Europske komisije u Republici Hrvatskoj.

Gospođa Marija Tufekčić, ravnateljica Središnje agencije za financiranje i ugovaranje i dr. Fotios Vakakis u ime tvrtke Vakakis International S.A. naglasili su važnost partnerstva, spremnost i povjerenje za uspješno obavljanje zadataka.

Projekt se sastajao od pet komponenti, te su shodno tome elemente i rezultate svake od njih iznosili ključni stručnjaci za određena područja, pod vodstvom voditelja tima John Powella.

  • Komponenta 1: Programiranje, akreditacija, monitoring i evaluacija – KATRIN NOORKOIV

  • Komponenta 2: Agencija za plačanje – ALEŠ KRISPER

  • Komponenta 3: Agro-okoliš – MAJDA POTOČNIK

  • Komponenta 4: LEADER – PANAGIOTIS PATRAS

  • Komponenta 5: Tržni redovi EU – JEAN-YVES HUGUET

Završnim riječima  Željke Gudelj – Velage, ravnateljice za Upravu i ruralni razvoj, iskazana je zahvala na novom iskustvu i pomoći u pripremi administracije, zakonodavstva i niza drugih provedenih reformi. Kratkom zahvalom ravnateljice Ravnateljstva za tržišnu i strukturnu potporu u poljoprivredi, Anice Lucević, prožela sa tema buduće suradnje te sklopljenog prijateljstva svih koji su bili uključeni u radu Projekta.

Državni tajnik, mr. sc. Josip Kraljičković, u ime Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja zahvalio je stručnjacima tvrtke Vakakis, djelatnicima MPRRR-a i drugim institucijama na suradnji i prisustvu. 

                Od predstavnika Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu na završnoj svečanosti prisustvovali su dr. sc. Ivan Katalinić, ravnatelj, mr. sc. Marina Mikšić, pomoćnik ravnatelja, Ivona Katalinić, stručni suradnik. Tom prilikom ravnatelj, dr. Ivan Katalinić, zahvalio se je u ime HZPSS-a i u svoje vlastito, svim stručnjacima tvrtke Vakakis, suradnicima drugih institucija te djelatnicima MPRRR-a na uloženom trudu, suradnji i postignutim rezultatima projekta.

Ured ravnatelja HZPSS-a,
Ivona Katalinić, stručni suradnik

Pripremi za ispis