Novosti na području ekološke poljoprivrede u Sloveniji 2009.

Grad Hompoš, u mjestu Hoče blizu Maribora, bio je domaćin stručnih predavanja s međunarodnim sudjelovanjem na temu: „Novosti na području ekološke poljoprivrede 2009.“. Više od 120 učesnika ovog skupa poslušalo je predavanja i raspravu prema sljedećem rasporedu:

 • 09.00 – 09.05 Pozdravna riječ, Marta Hrustel-Majcen, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu Republike Slovenije
 • 09.05 – 09.35 Novosti na području europskih uredbi za ekološku poljoprivredu, Martina Bavec, Fakultet za poljoprivredu i životne znanosti Maribor
 • 09.35 – 10.30 Aktivnosti i praksa ekoloških gospodarstava u Nizozemskoj, Marian Blom, BIOLOGICA, Utrecht, Nizozemska
 • 11.00 – 12.00 Djelovanje ekoloških gospodarstava u Austriji, Hubert Schilchegger, SLK GesmbH – Kontrolni certifikacijski organ za ekološku poljoprivredu i kakvoću hrane, Salzburg, Austrija
 • 12.00 – 12.30 Rasprava
 • 13.15 – 13.45 Priprema slovenskoga pravilnika za ekološku poljoprivredu, Marta Hrustel-Majcen, Ministarstvo za poljoprivredu, šumarstvo i prehranu Republike Slovenije 
 • 13.45 – 14.45 Ekološko vinogradarstvo – edukacija i praktični prikaz, Andreas Harm, BIO Austria, Linz, Austrija
 • 14.45 – 15.00 Uređenje staja za goveda kao dio dobre poljoprivredne prakse na ekološkim gospodarstvima, Marjan Janžekovič, Fakultet za poljoprivredu i životne znanosti Maribor
 •  15.00 – 15.15 Predstavljanje nove publikacije (u izradi): „Sredstva i smjernice za ekološku poljoprivredu“, Martina Robačer, Fakultet za poljoprivredu i životne znanosti Maribor
 •  15.45 – 16.30 Okrugli stol: „Posebnosti pri kontroli i certificiranju ekološkoga gospodarstva s pogledom na zahtjeve novih zakonskih odredaba“ učesnici: KON-CERT, Institut za kontrolu in certifikaciju u poljoprivredi i šumarstvu Maribor, IKC-UM, Institut za kontrolu in certifikaciju Univerziteta u Mariboru i Bureau Veritas, Ljubljana.
 • 16.30 – 17.00 Rasprava i zaključci

Predavači su tijekom izlaganja predstavili nove EU regulative u oblasti ekološke poljoprivrede, ali i usporedbu s zakonskim odredbama u Austriji i Nizozemskoj. U Sloveniji se očekuje donošenje novog Pravilnika o ekološkoj proizvodnji.

Organizacije za kontrolu i certifikaciju ekoloških proizvoda iznijele su specifičnosti pri kontroli glede novih regulativa u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji.

Interes su pobudila predavanja o ekološkom vinogradarstvu (na primjeru Austrije) i prilagodbi staja za goveda iz staja na vezu u staje na slobodnom.

Ured ravnatelja HZPSS-a
mr. sc. Marija Ševar, načelnica Odjela za integriranu i ekološku poljoprivredu