Kontrola ispravnosti muznih uređaja u Ozlju

Obišli smo pet većih gospodarstava na području Ozlja, od kojih jedno ima lauf staju sa izmuzištem sa tri muzne jedinice. Preostala četiri gospodarstava imaju muzne kante u staji.

Otprilike polovica muznih uređaje pokazala je odstupanja od dopuštenih vrijednosti, pa smo ukazali proizvođačima mlijeka na moguće štete od korištenja neispravnih muznih uređaja i na nužnost redovitog servisiranja muznih uređaja.

Veliki problem proizvođača mlijeka Karlovačke županije svakako je velika udaljenost servisa. Najbliži su u Dugom Selu i Križevcima, tako da postoje poteškoće posebice za male proizvođača mlijeka koji u takvim neprilikama često  budu „sam svoj majstor“ u popravljanju pulzatora, čime također mogu poremetiti bitne parametre u radu muznog uređaja.  

Područni ured HZPSS-a Karlovačke županije,
Bernarda Kasunić, dipl. ing. agr., stručni savjetnik za stočarstvo

Pripremi za ispis