Izvješće o završenoj zimskoj školi rezidbe vinove loze – LETOVANIĆ ’09.

Škola je kao i u nizu slučaja do sada koncipirana radi stručnog usavršavanja i praktične rezidbe na terenu te je namijenjena kako lokalnim vinogradarima, tako i dijelu djelatnika Zavoda (njih 9).Škola je zamišljena i održana kao dvodnevna, u kombinaciji teorije i prakse. Prvoga dana u popodnevnim satima održano je nekoliko tematskih predavanja vezano uz zimsku razidbu vinove loze u Vatrogasnom domu u Letovaniću. Osim 9 djelatnika HZPSS, školu je pohađalo i 32 lokalnih vinogradara. Drugoga dana od jutarnjih je sati održana praktična rezidba na terenu, na brežuljkastim položajima u vinogradima na Letovanskom vrhu. Pored praktičnog prikaza rezidbe nekoliko uzgojnih oblika vinove  loze, počevši od rezidbe u drugoj godini uzgoja, ukazano je na niz pogrešaka u rezidbi s praktičnim uputama kako da se pogreške izbjegnu ili umanje.

Posebno zadovoljstvo nakon održane škole primjetno je u nizu zahvala lokalnih vinogradara jer je održana radionica bila ne samo usmjerena prema ispravnom izvršenju operacije rezidbe vinove loze, nego i kao putokaz i ohrabrenje u ovom kraju da lokalni vinogradari započmu malo više vjerovati u sebe i mogućnosti koje im što položaji vinograda, što tradicija, što njihova marljivost i turistički potencijal ove regije pruža.

Područna služba HZPSS-a Požeško-slavonske županije,
Tomislav Božičević, dipl.ing.agr,
viši stručni savjetnik za vinogradarstvo