ODRŽANA DEMONSTRACIJA KOREKCIJE PAPAKA NA OPG-U ČOLIK IVAN U VELIKOM GRĐEVCU

Prisutne farmere je pozdravio načelnik Odjela za stočarstvo mr. sc. Srećko Ladišić i viši stručni savjetnik za stočarstvo dipl. ing. Josip Komljenović.

            Praktičnu rezidbu papaka  prikazao je stručni suradnik za stočarstvo dipl. ing.Tomislav Mesić. Naglasio je važnost korekcije papaka, koju je preporučljivo obaviti dva puta godišnje. Gubici u proizvodnji mlijeka zbog neredovitog održavanja papaka mogu biti od 10 do 50 %.

            Mliječne krave se teško kreću, manje jedu i  šepaju. Šepavost nastaje zbog mehaničkih povreda papaka,neredovite korekcije, oštećenja bijele linije i metaboličkih poremećaja.

            Dodatno opterećenje je težina krave koja se najviše naslanja na papke. Na oštećena mjesta ulaze bakterije i nerijetko krava završava na klaonici. Naglašena je također i važnost preventive, te se preporuča jedanput mjesečno kroz 4 dana obaviti dezinfekciju papaka pri izlazu iz izmuzišta.

            Dužina dez-barijere za papke bi trebala biti barem 4 metra a visina zidova 20 cm sa razinom otopine dezinficijensa 15 cm. Dezinfekcijska sredstva su formalin, modra galica ili pjene.  

            Farmeri su pažljivo pratili postupak obrade papaka i postavljali pitanja. Na kraju je obrađena šepava krava, te je demonstrirano postavljanje pločice, a bolestan papak na zadnjoj nozi je obrađen, tako da se ne može u njemu zadržavati gnoj.

            Farmeri su otišli zadovoljni sa saznanjem, kako uočiti i riješiti probleme u korekciji papaka .

            Zahvaljujemo OPG- u Ivanu Čolik, na održavanju ove i sličnih demonstracija na svojoj farmi sa slobodnim načinom držanja za 75 muznih krava. Zahvaljujem kolegicama i kolegama Odjela za stočarstvo, mr. sc. Srećku Ladišiću ii dipl. ing. Tomislavu Mesiću na izuzetno korisnoj demonstraciji.

 

 

Područna služba HZPSS-a Bjelovarsko-bilogorske županije, 
Josip Komljenović, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik za stočarstvo