Edukacija sirara u Istarskoj županiji

Edukacija je organizirana nakon inicijative predsjednika udruge uzgajivača istarske ovce „Istrijanka“, gospodina Alfreda Jedrejčića, kojom je sklopljen ugovor udruge sa Prirodoslovnom školom iz Karlovca. O važnosti ove vrste obrazovanja govorio je u uvodnoj riječi i gradonačelnik Grada Pazina gospodin Neven Rimanić, koji je ujedno i naš kolega po struci, diplomirani inžinjer agronomije.

Inicijativu udruge „Istrijanka“ podržao je odjel za poljoprivredu Istarske županije, obzirom da županija učestvuje sa trećinom materijalnih sredstava. Stručna potpora je omogućena od strane djelatnika HZPSS-a.

Tečaj pohađa ukupno 27 polaznika, od kojih su 2 uzgajivača koza, 10 uzgajivača goveda i 15 uzgajivača ovaca – članova „Istrijanke“. Od ukupnog broja polaznika edukacije njih (14) koristi pogodnosti iz mjere 6.

Nastavnim programom je obuhvaćeno ukupno 125 sati teoretske i praktične nastave, tijekom koje će polaznici edukacije steći potrebno znanje i vještinu za rad u mini siranama.

Područna služba HZPSS-a Istarske županije,
Ivanka Bervida, dipl.i ng. agr., stručni savjetnik za stočarstvo