Održana redovna godišnja skupština županijske udruge za organizaciju orača Sisačko-moslavačke županije

   

Pozdravnu riječ uputio je predsjednik Udruge Antonio Mihalić, te podsjetio o radu u 2008. god., održavanju županijskog i odlasku na državno natjecanje u oranju. Raspravljalo se o mjestu održavanja ovogodišnjeg natjecanja. Donešena je odluka da se u 2009. god. županijsko natjecanje u oranju održi u Sunji, za što je i općina Sunja donijela odluku kao domaćin.

Blagajničko izvješće podnio je blagajnik Mijo Žugaj.

 Nakon burne rasprave donesena je odluka da se pokuša realizirati ideja o nabavi traktora i još jednog natjecateljskog pluga za potrebe državnog natjecanja. Oformljena je grupa koja će obići sve općine i gradove u cilju prikupljanja sredstava za tu nabavu.

 Kao novi član udruge postao je Dario Padro na vlastitu želju.

 Zbog nezadovoljstva u suđenju na državnom natjecanju   s ovog skupa poslana je poruka da se treba više posvetiti edukaciji sudaca, te raditi na tome da suci budu profesionalci.

 Skupština je završila zajedničkim ručkom.

 
 
                                                                                   Janica Matokanović, stručni savjetnik
                                                                            Područna služba Sisačko moslavačke županije
Pripremi za ispis