Međužupanijska suradnja – rad sa studijskom grupom

Predavanje je održano u prostorijama HZPSS-a u Sv. Ivanu Zelini kojem se odazvala studijska grupa voćara tog kraja, te nekolicina djelatnika HZPSS-a Zagrebačke županije.

Predavanje je obuhvatilo preradu voća u sok, vino, ocat, kao i osnove sušenja.

Tijekom diskusije koja se razvila , pokazalo se da prerada voća ima potencijala na našim domaćinstvima, ali koja zahtijeva širu edukaciju, javnu raspravu, kvalitetnije regulirane zakonske propise, jasnije propisane pravilnike za preradu voća. Kao primjer, navodi se , da voćar prerađivač voća u sok, da bi ostvario sredstva iz Mjere 6. MPRR-a treba imati stručnu edukaciju , koja na nekim županijama uopće nije organizirana, te time ne mogu ostvariti neka svoja prava. Slično je i sa pogonima za preradu voća koja trebaju imati osnovne minimalno-tehničke uvjete, a za koje nisu propisani pravilnici ili su pravilnici prilagođeni velikim industrijskim pogonima.

Također se pokazalo da i savjetnici trebaju dodatnu edukaciju na tom segmentu poljoprivredne i prerađivačke proizvodnje.

Nakon predavanja posjetili smo OPG Branka Tupeka, Hrnjanec, Sv. Ivan Zelina, kod kojeg smo demonstrirali rad cijevnog pasterizatora. OPG Tupek , koji u nasadu ima najviše jabuka sorte Idared, te smo pored demonstracije imali prilike i degustirati čisti sok , te dati i neke prve organoleptičke ocjene soka.

Prema ocijeni sudionika, nakon korisnog druženja i rasprave, predloženo je da se nađemo ponovo u još većem broju.

Vlasta Rubeša Vili, VVV,HZPSS Zagrebačka županija
Georg Gal, dipl. ing agr, VVV, Područna služba Krapinsko-zagorske županije