Radionica o Europskom fondu za ribarstvo i strateškom planiranju u sektoru

Polaznici su bili dionici hrvatskog sektora ribarstva koji su kroz radionicu upoznati s postojećim mehanizmima financijske podrške ribarskom sektoru EU.

Poseban naglasak stavljen je na strateško planiranje razvoja ribarskog sektora u kontekstu izrade Nacionalnog strateškog plana ribarstva koji je Republika Hrvatska dužna izraditi temeljem Uredbe Vijeća 1198/2006 o EFF-u.

Ciljevi Europskog fonda za ribarstvo su:

  1. Podržati Zajedničku Ribarstvenu Politiku u svrhu osiguravanja održivog iskorištavanja vodenih resursa i akvakulture, ne samo na ekonomskoj već i na socijalnoj i ekološkoj razini.
  2. Unaprijediti i promicati održivu ravnotežu između resursa i ribolovnog kapaciteta flote Europske Zajednice.
  3. Poticati održivi razvoj kontinentalnog ribarstva.
  4. Povećati konkurentnost struktura uključenih u iskorištavanje i razvoj ekonomski održivih tvrtki u ribarskom sektoru.
  5. Poticati zaštitu okoliša i prirodnih resursa povezanih s ribarskim sektorom.
  6. Promicati održivi razvoj i poboljšanje kvalitete života u područjima gdje se odvija ribarstvena djelatnost.
  7. Promicati jednakost spolova u procesu razvoja ribarskog sektora i ribolovnih područja.

Na sljedećoj radionici potrebno je definirati glavne prioritete i ciljeve hrvatskog ribarskog sektora kako bi se mogla pripremiti i izraditi Strategija ribarstva za Hrvatsku.                                                                              .

Odjel za ribarstvo HZPSS-a
Boris Župan, dr. vet. med., stručni savjetnik za ribarstvo

Pripremi za ispis