Prvo tele iz embrio-transfera u Vrbovcu

U staji inženjera Slavka Jambrišaka u Vrbovcu oteljeno je 10.10.2008. godine prvo tele iz projekta embrio-transfera Udruge uzgajatelja simentalskog goveda Vrbovec. Prvo pa žensko – odlično! Inženjer Slavko Jambrišak predsjednik je Hrvatskog saveza uzgajivača simentalskog goveda (CroSim), a vrbovečka udruga jedna je od najaktivnijih u Savezu (i šire), poglavito u aktivnostima genetskog unaprjeđenja goveda simentalske pasmine. Upravo je pri završetku vrlo zahtjevan projekt provođenja embrio-transfera kod 8 uzgajivača s vrbovečkog područja u kojemu će biti implantirano ukupno 42 embrija vrhunske genetske kvalitete. Projekt izravno provode stručnjaci Centra za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske dr. Zvonimir Tuček i dr. Mario Matković i rezultati su iznad svih očekivanja. Vrbovečkoj udruzi u financiranju ovog i drugih projekata izdašno pomaže Zagrebačka županija, a uključio se i Grad Vrbovec potporom uzgajivačima sa svojega područja.

Zagrebačka županija jedina je u Hrvatskoj koja daje subvencije uzgajivačima goveda za provedbu embrio-transfera. Osim ovoga projekta, već više od 3 godine na vrbovečkom se području provodi i Projekt osjemenjivanja krava samo vrhunskim, pouzdano testiranim bikovima. Prvi rezultati toga projekta mogu se vidjeti u mnogim stajama vrbovečkog područja, a to su krave u prvoj laktaciji – kćeri vrhunskih bikova njemačko-austrijskog uzgoja Weinold-a i Dionis-a, a slijede kćeri i drugih odličnih bikova.
Ozbiljni vrbovečki stočari odlučili su na najkvalitetniji način ulagati u genetsko poboljšanje svojih stada jer sva druga ulaganja u govedarstvu, a danas su ona izuzetno visoka, nemaju opravdanja, niti su održiva bez značajnog popravljanja kvalitete krava – osnovnog sredstva za proizvodnju. Kvaliteti uzgoja se u prošlosti nije pridavala dovoljna pažnja pa je to danas postalo jedno od glavnih „uskih grla“ u nastojanjima ozbiljnog razvoja govedarstva u našoj zemlji.

O genetskom unaprjeđenju goveda u Hrvatskoj izuzetno se malo priča i piše, a o embrio-transferu čak postoje i određene predrasude, pa čak i potpuno kriva shvaćanja. Prevladavaju, nažalost, vrlo površne i paušalne ocjene tipa: „…nije to za nas, nemamo mi uvjete za takvu genetiku ili imaju naši stočari odličnu genetiku, samo ne znaju hraniti krave…“ To su vrlo opasne ocjene i dovode do skretanja pažnje uvijek u krivom smjeru (prečesto smo izvan teme) i do zanemarivanja osnovnih stručnih načela. Nepobitna je činjenica da se u našoj zemlji već dugo zanemarivala važnost genetskog unaprjeđenja, a rezultati su vidljivi u svakoj staji i na svakom koraku.

Embrio-transfer je danas sredstvo kojime bi mogli dosta brzo (u uzgoju ne ide ništa preko noći) uhvatiti priključak s najboljim uzgojima iz kojih danas uvozimo ogromnu količinu genetskog materijala (nažalost, najviše njihovog balasta). Projekte slične ovima, koje je osmislila i provodi vrbovečka udruga, trebalo bi maksimalno podržati na svim razinama pa bi kroz razumno vrijeme mogli prestati biti ovisni o uvozu. Jedino se korištenjem vrhunskih bikova i embrio-transferom može „dobiti“ ono najbolje što su vodeći uzgoji stvorili (mukotrpnim radom desetljećima). A kako izgleda to najbolje, zorno prikazuje pedigree ovog tek rođenog teleta s početka priče:

Majka teleta: MONSUN (rođ. ’95.) – bikovska majka u uzgojnom programu Bavarske
GZW 114, MW 110 (+199 +0,41 -0,07)
Ø 5 lakt.     9.715 kgM 4,65%mm 3,60%mp
max. lakt. 10.346 kgM 4,91%mm 3,64%mp
ZZ 110, DMG 102, ZKZ 4/349 (0)
ext. 01/ 9 9 7 9, KH 148 

Pojašnjenje: krava izrazite proizvodnje i vrhunskog sastava mlijeka, odličnog fitnesa i super eksterijera – rezultat ukupna uzgojna vrijednost GZW 114 – odlično za kravu ’95. godište; uz vrlo visoku proizvodnju kroz 5 laktacija, krava je ostvarila izuzetnu plodnost – prosječno međutelidbeno razdoblje 349 dana (bez pregona); zdravlje vimena i protok mlijeka iznadprosječni; u prvoj laktaciji krava je linearno (1-9) ocijenjena i postigla je vrhunske ocjene: okvir, mišićavost i vime maksimalne ocjene (9), što vrlo rijetke krave postižu, te noge vrlo dobra ocjena (7); visina križa 148 cm.

Majka ove krave (Mieze), dakle baka po majci teleta o kojemu je riječ, također je bila vrhunska krava: ostvarila je 7 laktacija s maksimalnom proizvodnjom od 7.512 kg mlijeka u laktaciji (prije 15 godina) te prosječno međutelidbeno razdoblje od 350 dana (također bez pregona); zdravlje vimena i protok mlijeka bili su iznadprosječni, a eksterijer odličan: 9-8-7-7, visina križa 145 cm.

Otac krave Monsun, dakle djed po majci teleta sa slike, bio je čuveni njemački bik Romen (linija Rom-Romulus-Roxi). Romen je bio izuzetno uspješan bikovski otac (testirano čak 109 sinova, puno vrhunskih) i izuzetno cijenjen bik među uzgajivačima – ostavio je preko 25.000 kćeri u populaciji. Tu liniju odlikuju izrazita mliječnost sa super perzistencijom, protokom mlijeka i cjelokupnim fitnesom, nešto manji okviri te odlične noge i vime.

Otac teleta: WEINOLD (rođ. ’99.) – bikovski otac u svim uzgojnim programima
GZW 138 (97%), MW 129 (99%)  +770 +0,27 +0,15
FW 112 (99%), FIT 113 (93%)
ext. 100-90-117-107 (99%)

Pojašnjenje: otac ovog teleta, bik Weinold (linija: Weinox-Horwein-Horror) čuveni je njemački bik, kojega su za uzgoj nove generacije bikova (sinova) koristili doslovno svi uzgoji u Europi (stavljeno do sada u test čak 138 sinova); izrazito puno se koristi u osjemenjivanju pa već ima preko 12.000 kćeri u kontroli po Europi; gotovo 3 godine je bio vodeći bik na top ljestvici svih simentalskih bikova, a trenutno je na 10-om mjestu i daleko je najbolji bik svojega godišta (’99); pouzdanost njegovih uzgojnih vrijednosti je izuzetna (većinom 99%) jer su mu testovi bazirani na velikom broju potomaka u tisućama staja Bavarske, Austrije i šire; to je vrhunski bik dvojnih osobina (i mlijeko i meso) sa odličnim fitnesom i jako dobrim eksterijerom; odlikuju ga izuzetna mliječnost i sastav mlijeka, odličan protok mlijeka, perzistencija i zdravlje vimena; daje osrednje okvire (nešto uže krave), odlične noge i dobro vime; po svemu je odlična kombinacija u sparivanju za kravu Monsun pa s pravom možemo od ovoga teleta očekivati puno; jedan bik po imenu Wyoming, pravi brat ovoga teleta (istih roditelja), nalazi se u testiranju u ponajboljem bavarskom centru za OU Grub-München, a drugi brat po imenu Viland (uzgojen u Hrvatskoj, dobiven također putem embrio-transfera) nalazi se u Centru za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske u Križevcima (prve testove očekujemo 2011. godine).

Zašto se radi embrio-transfer i što očekujemo od ovoga i ostale teladi iz projekta?!

Ovo je tek prvo tele, a ukupno očekujemo oko 20 teladi slične genetske kvalitete u ovom ozbiljnom projektu u prvoj godini. Bit ćemo izuzetno zadovoljni ako se kroz nekoliko godina od te teladi uzgoji 5-6 vrhunskih krava (poput Monsun) koje će biti buduće naše davateljice embrija. Također nam je izuzetno važna i muška telad i nadamo se da će ih barem nekoliko ući u naš uzgojni program i biti testirani. Ako bude moguće, trebali bi ući u Euro-test = zajedničko testiranje u našem i stranim uzgojima da bi mogli doći na zajedničku „GZL-fleckvieh“ listu, tj. da bismo ih mogli uspoređivati sa stranim bikovima. To je dugoročno planiranje, projekt je tek u prvoj godini i kroz 10-ak godina na vrbovečkom bi području trebali stvoriti jaku bazu uzgajivača (kroz udrugu i Klub mladih uzgajivača) i uzgojiti ozbiljan broj vrhunskih krava koje će biti konkurentne bikovskim majkama iz najboljih uzgoja. One će onda moći dati i konkurentne bikove – sinove i značajan broj vrhunskih kćeri putem embrio-transfera. Vrhunskih uzgajivača već imamo, ali vrhunskih krava, nažalost, imamo jako, jako malo. Uz ET i kontinuirano osjemenjivanje krava samo vrhunskim, pouzdano testiranim bikovima, može se u dogledno vrijeme ozbiljno povećati genetska kvaliteta krava – osnovnog sredstva za proizvodnju mlijeka i mesa. Jedino na taj način možemo očekivati smanjenje ovisnosti o uvozu rasplodnog (genetskog) materijala u govedarstvu.

Nadamo se da će ovo malo stvorenje sa slike biti začetak jedne velike uspješne familije krava (na slovo M) u stadu Jambrišakovih – sretno!

HZPSS Područna služba Zagrebačke županije, Vrbovec
Damir Pejaković, dipl. ing. agr., viši savjetnik za govedarstvo