Posjet predstavnika Maisadour-a

Osim dogovorenih hibrida kukuruza koji su zasijani u organizaciji HZPSS-a na sve tri lokacije (Vaška, Drenovci i Sv. Martin na Muri), na lokaciji Sveti Martin na Muri posijana su i tri hibrida tvrtke Maisadour Semences. Ova tvrtka je jedan od euroskih proizvođača sjemena kukuruza, uljane repice i suncokreta čije je sjedište u Francuskoj. Njihov menađer za Južnu Europu i Mediteran gosp. Patrick Talavera obišao je pokus kukuruza u Svetom Martinu na Muri. Izuzetno je iznenađen ozbiljnošću kojom HZPSS pristupa u postavljanju ovakvih pokusa. Osim za cijelokupnu metodologiju provedbe pokusa, gosp. Talavera je pohvale uputio i na stanje usjeva koje je prema njegovom mišljenju jako dobro.

HZPSS Područna služba Međimurske županije
Suzana Pajić, dipl. inž. agr., stručni savjetnik za ratarstvo