3. međunarodni voćarski sajam

PROGRAM IZLAGANJA I PRODAJE

 • voćne sadnice
 • svježe voće
 • sušeno voće i voćne prerađevine
 • strojevi za preradu voća
 • specijalizirani strojevi za proizvodnju i preradu voća
 • sistemi za navodnjavanje
 • sistemi za obranu od tuče
 • sistemi za obranu od mraza
 • sistemi za skladištenje i čuvanje voća
 • zaštitna sredstva
 • specijalizirana gnojiva
 • ambalaža
 • mehanizacija

PROGRAM STRUČNO PRATEĆIH DOGAĐANJA

29.08. 2008 / petak /
10.00 sati
Svečano otvorenje 2. Međunarodnog voćarskog sajma
Sajam otvara ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja mr.sc. Božidar Pankretić

13.00 Okrugli stol
Tema: Operativni program i kapitalna ulaganja u voćarstvo.
Predavač : MPRIRR

13.45 sati
Tema: Globalni trendovi u proizvodnji hrane i slovenska iskustava nakon ulaska u EU
Predavač : dipl. ing. Toni Hrovat

15.00 sati
Sastanak Hrvatske voćarske zajednice

30.08. 2008. /subota /
10.00-13.00  Okrugli stol
Moderator: prof. dr. Zlatko Čmelik
Teme: Analiza i priprema tla za podizanje nasada sa posebnim naglaskom na kalcifikaciju, organsku i mineralnu gnojivo
Predavač: dr. Ante Biško

Tema: Aktualni sortiment jabuka
Predavač: mg. sc.Petar Zadravec,
Sadjarski centar Gačnik

Tema: Aktualni sortiment krušaka
Predavač: prof.dr. Ivo Miljković

Tema: Aktualni sort iment šljiva
Predavač: prof. dr. Zlatko Čmelik

15.00 – 17.00 Okrugli stol
Moderator: mg .sc. Tomislav Tomšić

Tema: Suvremene podloge i sorte trešanja
Predavač: Chris van Rijn

Tema: Aktualni sortiment breskve i marelice
Predavač: dr. Mateja Colarič

Tema: Iskustva i prognoze suzbijanja moljca kružnih mina
Predavač: mr. sc. Milorad Šubić

Tema: Standardizacija EUREPGAP
Predavač: ing. Senad Dupljak

31.08. 2007. / nedjelja /
10.00
Promotivno izlaganje – izlagači

RADNO VRIJEME
Za posjetitelje od 10.00-18.00 sati
Za izlagače od 9.30-18.30 sati

Informacije:
Općina D. Kraljevec      00385 (0) 40 65 52 81
Horvat Anđelko             00385 (0) 98 241 140
Čonka Mladen               00385 (0) 98 241 741
Percač Sandra                00385 (0) 99 215 55 78

MJESTO ODRŽAVANJA SAJMA

Športska dvorana OŠ D. Kraljevec
Čakovečka 7
40 320 D. Kraljevec

Pripremi za ispis