Poziv na iskaz interesa za sudjelovanje u programu poticanja zelenog poduzetništva

Pozivaju se poduzetnici (i oni koji to žele postati) kao i zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti, tvrtke, udruge, javne ustanove i jedinice lokalne samouprave na području obalnih gradova i županija četiri dalmatinske županije, na iskaz interesa za sudjelovanje u projektu COAST, kroz Program poticanja zelenog poduzetništva.                           

Ovim programom potiču se projekti u sektorima:

  • turizma (npr. eko turizam, avanturistički turizam u prirodi, ruralni turizam…),
  • poljoprivrede (npr. uzgoj tradicionalnih / autohtonih sorti i pasmina, ekološka poljoprivreda, proizvodnja i marketing izvrsnosti temeljene na autohtonosti i prirodnosti…),
  • ribarstva (npr. korištenje selektivnijih alata, sudjelovanje u programima praćenja stanja ribljih zaliha, ribarski turizam i drugi oblici turističke valorizacije ribarske baštine…),
  • marikulture (npr. uzgoj trenutno neuzgajanih autohtonih vrsta školjaka, tehnološko / ekološko unapređenje proizvodnje…),
  • zaštite prirode (npr. manji projekti inventarizacije i očuvanja biološke raznolikosti, interpretacije prirodne baštine, uvođenja tehnologija koje pridonose očuvanju prirode, unaprjeđenja provedbe propisa, edukacije i promocije…).

Ovaj Poziv se ne odnosi na projekte izgradnje komunalne infrastrukture.

Sudjelovanjem u Programu poticanja zelenog poduzetništva odabranim projektima će se osigurati:

  • tehnička potpora u razradi projektnih prijedloga uključujući i pomoć u apliciranju za druge izvore financiranja,
  • financijska potpora u obliku darovnica za sufinanciranje ili u formi djelomične garancije za kredite kod komercijalnih banaka,
  • pristup informacijama iz područja relevantnog sektora, informativno-edukativni programi, programi razmjene iskustava i slično.

Obrazac za prijavu za sudjelovanje u Programu, može se skinuti na stranicama Projekta COAST ili se može dobiti pozivom na telefon 021 340480.

OBRAZAC PRIJAVU

Odabir kandidata/projekata provoditi će se u dvije faze. U prvoj fazi izvršiti će se odabir projektnih ideja pristiglih na ovaj Poziv do 10. rujna 2008. godine. Temeljem kriterija za odabir navedenih na Obrascu za prijavu biti će odabrani kandidati/projekti za sudjelovanje u drugoj fazi te će o tome biti obaviješteni do 30. rujna 2008. godine.

U drugoj fazi, u listopadu 2008. godine, odabrani kandidati biti će pozvani na detaljnu razradu svojih projektnih ideja nakon čega će se izvršiti konačan odabir za dobivanje potpore iz Programa poticanje zelenog poduzetništva.

Ispunjeni Obrazac za prijavu s obveznom naznakom „COAST – ISKAZ INTERESA“ molimo dostavite do 10. rujna 2008. godine na slijedeću adresu :

UNDP – Projekt COAST
Kraj Sv.Ivana 11
21000 Split