Dan kalcizacije polja u Vidovcu

Na samom početku uz srdačnu dobrodošlicu kao i pozdrave svim prisutnima zaželjeli su rukovoditelj mr.sc. Zvonimir Jantol i  dr. sc. Ivan Katalinić ravnatelj HZPSS-a. Pozdravivši sve prisutne pročelnik upravnog odjela za poljoprivredu varaždinske županije gospodin Dragutin Vincek dipl ing. istaknuo je neke od projekata koje provodi varaždinska županija. Svjesni činjenice velikog postotka kiselih tala, varaždinska županija među brojnim projektima sufinancira i provođenje kemijske analize i trošak materijala za kalcizaciju. Zadovoljstvo velikim brojem prisutnih proizvođača pokazao je i načelnik općine Vidovec, gospodin Bruno Hranić dipl oecc. istaknuvši projekte Općine Vidovec kao jednog od najjačih povrtlarskih krajeva varaždinske županije. Prisutnima se obratio i voditelj projekta okrupnjavanja zemljišta u Vidovcu gosp. Janko Hajduk dipl.ing. sa predstavnikom švedske vlade koja sufinancira taj projekat  gosp. Bengt-Olof Svensson.

Vrlo profesionalno i ove godine program je vodio dr.sc. Ivan Danjek, načelnik Odjela za ratarstvo HZPSS-a, te je riječ dao i  nazočnim  poljoprivrednim proizvođačima. Kroz svoja iskustva na kiselim tlima proizvođači: Zdravko Cafuk, Zdravko Presečki i Krunoslav Mužic  naglasili su neophodnost provođenja kalcizacije. O velikom interesu za sufinanciranje kalcizacije i u drugim županijama govorili su Leon Golub, dipl. ing. agr. vježbenik Odsjeka HZPSS-a Koprivničko-križevačke županije i Nikola Gržan dipl. ing. agr. stručni savjetnik Odsjeka HZPSS-a Karlovačke županije. Predstavnik tvrtke Šofko Internacional gospodin Milan Božić dipl ecc. predstavio je pH – mjerač dok je slovenski predstavnik tvrtke govorio o njihovom materijalu za kalcizaciju.

Nakon toga je u kratkim crtama stručna savjetnica Mara Bogović, dipl ing.opisala način uzimanja uzorka tla za kemijsku analizu. Dobiveni uzorak tla ide u laboratorij na analizu nakon čega slijedi preporuka za kalcizaciju i gnojidbu. Detaljnije o tome govorio je predstavnik Zavoda za tlo gospodin Jure Novokmet dipl ing., naglasivši važnost pravovremene i pravilne primjene materijala za kalcizaciju, uz provođenje drugih agrotehničkih mjera poput podrivanja i unošenja organske tvari u tlo.

Prof. dr. sc. Milan Mesić iz Zavoda za opću proizvodnju bilja, sa Agronomskog fakulteta iz Zagreba, uz kratku i jasnu prezentaciju prikazao je važnost provođenja kalcizacije, kao i pokuse provedene u tom području. Kako je na kiselim tlima vrijednost pH važan pokazatelj agrokemijskih svojstava koja su bitna u ishrani bilja, poznato je da ispiranjem kalcija iz tla dolazi do promjene kemijskih i fizikalnih svojstava tla, jer se na adsorpcijskom kompleksu tla povećavaju vodikovi ioni na račun lužnatih, čime se povećava i kiselost tla. Osim toga kod kiselih tala je karakteristično nakupljanje gline na određenoj dubini gdje se ujedno stvara nepropusni sloj. U tom slučaju se zbog viška vodikovih iona aktiviraju ioni aluminija i željeza koji u većim količinama djeluju negativno na biljke, te dolazi do blokade fosfora i kalija koji su neophodni biljkama.

Uloga kalcija je važna ne samo u održavanju optimalne reakcije tla, nego indirektno utječe i na druge elemente kao i na povećanje sorpcijske sposobnosti tla. Kalcij održava povoljnu strukturu tla jer povezuje čestice u strukturne agregate zajedno s humusnim tvarima te na taj način ujedno regulira i vodozračni režim tla.

Kalcizaciju obavezno treba provoditi poslije žetve, kada je tlo potpuno suho. Količina materijala za kalcizaciju određuje se na temelju provedene kemijske analize tla. Na tlima bogatim humusom s većom pufernom moći, količina materijala se znatno razlikuje u odnosu na aluvijalna tla siromašna humusom. Naglo smanjenje kiselosti unošenjem veće količine materijala za kalcizaciju od preporučene može radikalno promijeniti biogenost tla, te može dovesti do pojačane mineralizacije i pada produktivnosti tla. Važno je prilikom izbora materijala  voditi računa da je materijal dobro usitnjen, topiv , ravnomjerno raspoređen i pravilno unešen u tlo.

Osim toga prof. dr. sc. Milan Mesić istaknuo je da kalcizacijom postižemo ne samo veće prinose nego i bolju kvalitetu proizvoda.

Prof. dr. sc. Ivo Žugec s Poljoprivrednog fakulteta iz Osijeka naglasio je da su kalcizaciju provodili naši djedovi, a mi ju trebamo nastaviti kao vrlo značajnu i važnu mjeru u održavanju plodnosti tla, što dokazuje i prisutnost ovoj manifestaciji preko dvjestotinjak osoba.

Nakon izlaganja o kalcizaciji predstavljeni su i materijali za kalcizaciju. Petrokemija Kutina predstavila je Fertdolomit, Kamen Sirač Agrovapno i Agrodol, Šofko Internacional- Litho KR i vapnenac, među domaćim proizvođačima predstavili su se Kaming Ljubeščica –Kalcifert, Holcim mineralni agregati – Agrocal te Zagorje Tehnobeton- Kalcit.. O materijalima za kalcizaciju govorili su Ivan Gašpar, dipl.ing. , Dario Andrijević, dipl. ing., Stjepan Dvorski, dipl. ing., gđica Valentina Hršak dipl ing., te gosp. Kovačić Ivan dipl.ing. kao predstavnici tvrtki koje puno ulažu u kvalitetu materijala za kalcizaciju.

Na kraju su predstavljeni ne manje važni i strojevi; PSC Ferenčak, Poljoopskrba Međunarodna trgovina d.o.o., Agro-Grom Samobor i Agria d.o.o. Prezentirani su strojevi rasipači Amazone i Rauch, Tytan stroj za karbokalk, Bähr stroj za vinograde i voćnjake, te traktor New Holland o kojima su govorili predstavnici tvrtki gosp. Drago Ferenčak,gosp. Franjo Dominković, gosp. Damir Novosel i gosp. Tomislav Petric kao  i gosp. Ivo Juras, dipl. ing., načelnik za mehanizaciju HZPSS-a.

Odsjek HZPSS-a Varaždinske županije,
Mara Bogović, dipl. ing. agr., stručni savjetnik