Dan polja, Vaška 2008.

Sve prisutne  pozdravio je Siniša Hrgović, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik u HZPSS-u Odsjek Virovitičko-podravska. Zahvalio se svima na odazivu, a potom je ukratko uz pomoć predstavnika BC-a, PIO, BASF-a i Chromosa predstavio sve postavljene pokuse:
  • nove i stare selekcije pšenica + agrotehnika (7 sorata Bc-a i 4 sorte PIO)
  • zaštita pšenice od korova ( 3 varijante)
  • zaštita pšenice od bolesti ( 3 varijante)
  • zaštita kukuruza od korova( 3 varijante)
  • zaštita soje od korova ( 4 varijante)
  • zaštita šećerne repe od korova ( makropokus- varijanta za 2008)
Na ovoj već "tradicionalnoj" učionici u polju zainteresirani su mogli uočiti i naučiti, što znači primijeniti pravilnu i pravovremenu tehnologiju i agrotehniku u proizvodnji ratarskih kultura predstavljenih u pokusima, jer većina okolnih njiva oko pokusa bila je upečatljiva nudeći drugačiju "sliku" ( velika zakorovljenost, puno bolesti i neishranjenost usjeva).
 
Na kraju samo napomena, da je u periodu od 5. lipnja – pa zaključno sa 08. lipnja 2008. (u 72 sata) na pojedinim područjima Virovitičko-podravske županije (grad Virovitica i okolica) palo i preko 200 litara kiše na kvadratni metar, što će zasigurno učiniti velike štete usjevima, nasadima i imovini stanovnika toga područja.
Odsjek Hzpss-a Virovitičko-podravska
Stručni savjetnik Ljubomir Duvnjak, dipl. ing. agr.
Pripremi za ispis