Prorijeđeni usjevi kukuruza zbog Žičnjaka

Svake godine poljoprivredni proizvođači žale se na prorijeđen sklop na pojedinim parcelama kukuruza. Upravo u ovoj razvojnoj fazi kukuruza, najlakše možemo prepoznati zbog kojeg je štetnika sklop prorijeđen.

Štete koje učine zemljišni štetnici, sada se ne mogu popraviti. Da bismo izbjegli štete, prije sjetve trebali smo pregledati parcele na kojima je prošle godine opažena šteta, parcele na kojima je predusjev kukuruzu livada, lucerište ili jako zakorovljena parcela (zapuštena oranica). Međutim, uvijek postoji mogućnost da nas iznenadi pojava šteta na oranicama koje nisu bile zapuštene, niti preorane livade!

U tlu žive i hrane se korijenjem biljaka zemljišni štetnici od kojih najveće štete nanose: žičnjaci, grčice i gusjenice sovica pozemljuša.

Najznačajniji štetnici su žičnjaci. Žive u tlu 3-4 godine hraneći se korijenjem biljaka, katkada oštećuju sjeme ili pregrizu klicu, ubušuju se u gomolj krumpira i korijen mrkve.

zicnjak080529.jpg
Žičnjak na korijenu

Najveće štete prave ličinke dulje od 1 cm, a mogu narasti oko 3 cm. Sada na parcelama kukuruza možemo uočiti prorijeđen skop, zaostajenje u rastu pojedinih biljaka i njihovo venuće. Kad takvu «sumnjivu» biljku isčupamo, možemo naći u tlu oko korijena duguljaste, uske, tvrde, žute ličinke.


Oštećenje zbog ubušenja žičnjaka


Zaostajanje u porastu


Propadanje vršnog lista


Prorijeđeni sklop