Dani polja lucerne u Općini Dežanovac

Proizvodnja sjenaže u bale i silose na ovom području prakticira se tek u zadnje 4 godine. S tehnologijom uzgoja trava i djetelinsko travnih smjesa naša obiteljska gospodarstva upoznala  su se na predavanjima, «učionicama na otvorenom», te konstantnim savjetima više stručne savjetnice za travnjaštvo i krmno bilje Ive Majhen-Vlašiček. 

U zadnje vrijeme  stočari na  području općine Dežanovac interesiraju se i za sjetvu lucerne te analizu tla i kalcifikaciju. Prinosi trava i djetelinsko travnih smjesa tijekom sušnih godina su smanjeni, dok lucerna i u ljetnim mjesecima daje prinos, što stočarima omogućava veću i sigurniju  proizvodnju krme. S obzirom da su naša tla kisela, tek rijetki stočari su pokušavali sijati lucernu.

Viša stručna savjetnica za travnjaštvo i krmno bilje Iva Majhen-Vlašiček, dipl. inž., upoznala je poljoprivrednike sa provedenom  agrotehnikom na pokusnoj parceli. Naglasila je važnost analize tla prije sjetve lucerne te potrebu kalcizacije prema analizi tla. Na  pokusnoj parceli analizom tla utvrđena je Ph reakcija u 1M KCL od 5,4. Važno je također zasijati lucernu u optimalnom roku sjetve, radi sigurnijeg prezimljavanja, pratiti prisutnost glodavaca tijekom zimskih mjeseci, i pažljivo odrediti vrijeme zadnjeg otkosa pred zimu.

Viša  stručna savjetnica za zaštitu u ratarstvu Jadranka Berić, dipl. inž., govorila je o zaštiti lucerne od korova i bolestima lucerne. Na pokusnoj parceli nije obavljeno tretiranje, jer je zakorovljenost u proljeće  bila mala. Tijekom cijelog pokusa nastavit će se praćenje korova i bolesti.

Predstavnici BC Instituta, Ksaver Grudić, dipl. inž., i RWA Raiffeisen Agro  d.o.o. Dubravka Katančić, dipl. inž., predstavili su svoje sorte lucerne, njihove karakteristike i prinose.

Uz zajedničko druženje, stočari su postavljali pitanja i razmijenili iskustva. Korištenjem kvalitetnije krme, iz osnovnog obroka proizvodnja mlijeka bi se trebala povećati, što je i konačni cilj ove «učionice na otvorenom»

Zahvaljuljem OPG-u Branka Hlodika, BC Institutu i RWA Raiffeisen Agro d.o.o., višim stručnim savjetnicima kao i stočarima, koji su pronašli vremena za edukaciju, kada se užurbano dovršava sjetva kukuruza, suši sijeno i sprema sjenaža.

Odsjek HZPSS-a , Bjelovarsko-bilogorske županije,
mr. sc. Marija Kuhinek, stručni savjetnik

Pripremi za ispis