Očuvanje i održivo korištenje biološke i krajobrazne raznolikosti u poljoprivredi Dalmacije

Projekt je započeo 2007 godine , a završava okvirno u 2011 godine financira se iz darovnice Globalnog fonda za okoliš (7 mil $) te iz sredstava kojim ga sufinancira Vlada RH.

Zadaća Projekta COAST je osvješćivanje i demonstriranje značaja očuvanja i mogućnosti održivog korištenja bogate biološke i krajobrazne raznolikosti dalmatinske obale prvenstveno  u sektorima poljoprivrede, ribarstva i turizma.

Radionice je okupila četrdesetak predstavnika iz različitih institucija(Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, županijski odjeli za poljoprivredu i gospodarstvo, županijske razvojne agencije, Hrvatski stočarski centar, nadzorne stanice, znanstvene institucije, tvrtke, udruge i zadruge) svih četriju županija koje su obuhvaćene ovim Projektom (Dubrovačko-neretvanska, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska i Zadarska).

Sudionicima je predstavljen COAST projekt s osobitim naglaskom na aktivnosti koje trebaju doprinijeti očuvanju i održivom korištenju biološke i krajobrazne raznolikosti u budućem razvoju poljoprivrede Dalmacije.

COAST stručna savjetnica za poljoprivredu upoznala je prisutne sa raspoloživim mjerama očuvanja i održivog korištenja prirode i okoliša u poljoprivredi s posebnim osvrtom na EU poljoprivredno okolišne programe.

Potom su uslijedile prezentacije svih dalmatinskih županija sa pregledom i analizom stanja i aktivnosti koje se odnose na poticanje razvoja ekološke poljoprivrede, autohtonih prehrambenih proizvoda, uzgoja autohtonih sorti i pasmina u svakoj pojedinoj županiji.

Iako potražnja za ekološkim i autohtonim proizvodima raste među gradskom populacijom i turistima, još uvijek postoji nedostatan interes poljoprivrednika za eko poljoprivrednom proizvodnjom u Dalmaciji.

Eko i ruralni turizam može prosperirati stvaranjem poveznice sa ekopoljoprivredom i proizvodima iznimne kvalitete.

COAST projektni tim najavio je slijedeće aktivnosti koje ubrzo kreću sa realizacijom: izradu akcijskog plana za razvoj ekološke poljoprivrede u Dalmaciji; inventarizaciju autohtonih sorti i pasmina zajedno sa mjerama njihova očuvanja i mogućnostima komercijalnog uzgoja te objavljivanje poziva za iskaz interesa za projekte koji će doprinijeti održivom razvoju Dalmacije.

Vizija COAST projekta vezana uz poljoprivredu je stvaranje jakog i dinamičnog ekopoljoprivrednog sektora koji će uključivati lokalnu zajednicu i time doprinosti održivom ruralnom razvoju .

Na radionici Projekta COAST iz HZPSS-a su sudjelovali iz ureda ravnatelja pomoćnica ravnatelja mr.sc. Ivka Veić, načelnica odjela za održivu i ekološku poljoprivredu mr.sc. Marija Ševar, Gordana Dragun, Branimir Vodopija, Hrvoje Klarić, Gordana Kožarić-Silov, Vera Hodžić, Marijo Tomić, Danica Tadin, Silvija Matković, Lea Puharić-Visković, Božena Beljan, Ivo Batinović, Ljiljana Mustapić, Franko Marinović, Ivo Kirigjija.

Odsjek HZPSSa, Splitsko-dalmatinske županije
Silvija Matković dipl.ing.agr., stručna savjetnica