Uzgajivači simentalskog goveda i njihovi planovi

Kao i svih prethodnih godina od osnivanja CroSim-a 2001. godine uzgajivači simentalskog goveda našli su se u Vrbovcu kako bi održali redovnu godišnju skupštinu, izvijestili svoje članstvo o radu u protekloj godini i raspravili o planu rada za 2008. godinu. Na skupštini su bili prisutni, uz uzgajivače predstavnike Udruga članica CroSim-a, gospoda; Josip Kraljičković, pomoćnik Ministra poljoprivrede i tajnik u Mnistarstvu, Dejan Jajić – predsjednik vijeća grada Vrbovca, Karl Laschtowiczka – predstavnik Saveza uzgajivača simentalske pasmine Donje Austrije (partner CroSim-a), Pero Božić – direktor Centra za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske, Aleksandar Kljujev – Hrvatski stočarski centar.

Skupštinu je otvorio predsjednik CroSim-a gospodin Slavko Jambrišak i tom je prilikom odana, minutom šutnje, počast našem preminulom počasnom članu gosp. Dr.sc. Boži Mikuliću, dr.med.vet. Čovjeku koji je sa velikom ljubavlju i odgovornosti vodio Stanicu za performance test simentalskih bikova u Varaždinu.

Dnevni red skupštine je bio sadržajan i uz uobičajena izvješća pojedinih tijela skupštine i tajnika, ali i sadržajnom raspravom prisutnih, skupštinom je odlučeno sljedeće:

  • Da se u CroSim-u izvrši Statutarna promjena i otvori mogućnost institucionaliziranja uzgojnog savjetnika. Tom prilikom je za uzgojnog savjetnika izabran gosp. Damir Pejaković, dipl.ing.agr., član Udruge iz Vrbovca i djelatnik Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu,   
  • Da «CroSim» pristupi Hrvatskom savezu proizvođača mlijeka,
  • Prihvaćen je Državni Uzgojni program za simentalsku pasminu do donošenja vlastitog u okviru navedenog državnog programa.

Također, u planu je izdavanje vlastitog informativnog Biltena, nadalje izrada strategije uzgoja simentalca u Savezu i na to naslonjen uzgojni program Saveza za simentalsku pasminu, te značajniji angažman na edukaciju uzgajivača u suradnji sa Hrvatskim zavodom za poljoprivrednu savjetodavnu službu.

Iz same skupštine izdvajamo trenutak kada je potpisan Ugovor o suradnji između CroSim-a i Centra za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske. Nama važan događaj koji je nastavak dobre suradnje na terenu sa uzgajivačima, ali i sa CroSim-om i njegovim partnerima.

Tijekom skupštine predstavljen je film o potpisu sporazuma o suradnji između CroSim-a i Saveza uzgajivača goveda Donje Austrije (NOEGENETIK), čiji se rezultat trenutno očituje u aktivnostima sa Centrom za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske, a vezano uz distribuciju sjemena elitnih bikova simentalske pasmine na terenu. 

Nekoliko puta tijekom skupštine istaknut je voluntarizam u radu CroSim-a od izvršnog odbora do svih članova koji su u okviru svojih mogućnosti pomogli radu.

Za HZPSS, mr. sc. Miroslav Kovač