Osnovana studijska grupa sirara u Karlovačkoj županiji

Sirarstvo je specifična grana poljoprivredne proizvodnje, a proizvođači osim što moraju proizvesti kvalitetnu sirovinu, moraju znati izraditi i dobar finalni proizvod te konačno i uspjeti ga prodati.

Kaže se da je znati napraviti dobar sir umjetnost, a kao i kod svakog umjetnika tako i kod naših sirara postoje tajne koje se dobro čuvaju.

Upravo zbog toga kako bi spojili iskusne proizvođače i početnike u sirarstvu i kako bi zajedno učili, osnivanje studijske grupe i njen daljnji rad u sirarstvu možemo smatrati uspjehom.

Studijske grupe

Jedna od najboljih savjetodavnih metoda je formiranje grupa poljoprivrednika zainteresiranih za specifičan problem (npr. u sirarstvu: proizvodnja mlijeka, proizvodnja specifičnog sira, plasman sira na tržište,…).

Kad se jednom organiziraju uz pomoć savjetodavnog stručnjaka, poljoprivrednici najviše uče jedni od drugih. Dobro je da postoje razlike između poljoprivrednika, sve dok imaju što podučiti druge i naučiti od drugih.

Posebni oblik studijske grupe je metoda u kojoj se jednom tokom proizvodnog ciklusa posjećuje gospodarstvo svakog člana grupe, i svaki član grupe upoznaje druge sa svojom proizvodnjom, ili/i specifičnim sadržajem (problem, metoda ili novo rješenje problema). Savjetodavni stručnjak je pri tom samo moderator, odnosno organizator, koji će vjerojatno pozvati određenog stručnjaka da sudjeluje u diskusiji o određenom problemu.

Metoda, koju bi se moglo nazvati “Praktična obuka za poljoprivrednike” ili “Grupa za učenje i posjete”, spaja sve metode potrebne za postizanje krajnjeg cilja: najboljeg mogućeg razumijevanja postojećih praksi, problema i rješenja u datom sektoru poljoprivredne proizvodnje.

Studijska grupa – ona odlučuje o temama sastanaka, savjetnik – koordinira grupom, a farmeri međusobno uče, a u svemu tome je bitno rješavanje zajedničkih problema.

Studijska grupa se sastaje u godini dana 8 do 10 puta tj. svakih 4 do 8 tjedana.

Na prvom – inicijalnom sastanku – određuju se teme i termini sastanaka.

Na svakom sastanku obrađuje se jedna tema.

Farmeri se sastaju svaki put na drugoj farmi.

Četri osnovna principa studijske grupe :

 1. Učenje jedan od drugog.
 2. Sudionici zajedno s voditeljem pripremaju program rada.
 3. Slijedi se godišnji ciklus aktivnosti.
 4. Sudionici iz cijele županije.

Studijska grupa sirara Karlovačke županije

Inicijalnom sastanku je prisustvovalo četrnaest (14) proizvođača te su svi pokazali interes za ovakvim oblikom rada.

O osnovama studijske grupe ukratko je prisutne upoznao rukovoditelj Odsjeka HZPSS-a Karlovačke županije Aleksandar Horvatić, dipl. inž. agr.

Voditelj studijske grupe Višnja Magdić, dipl. inž. agr. je nastavila daljnji rad oko osnivanja studijske grupe.

Najprije su se odredili probleme koji muče proizvođače:

 • Plasman
 • Županijski i lokalni poticaji za sirare
 • Veterinarske usluge i zakoni
 • Objekti za proizvodnju sira i njihova registracija
 • Otkup stoke – neuređeno tržište
 • Obrazovanje
 • Pristup EU fondovoma
 • Uređenje okućnica – seoski turizam
 • Higijenski paket – zakonodavstvo
 • Kvalitetan obrok – kupovina hrane, skladištenje hrane
 • Organizacija rada na OPG-u
 • Zapošljavanje radnika na OPG-u
 • Zaštita sira – financiranje
 • Kreditiranje

A zatim su pobrojane aktivnosti koje se odvijaju na gospodarstvima:

 • Sjetva
 • Košnja, priprema hrane
 • Hranidba stoke
 • Proizvodnja mlijeka, mužnja,
 • Dezinfekcija objekata za uzgoj stoke
 • Otkup i prodaja stoke (pomladak)
 • Pripust, porod
 • Uređenje objekatata za proizvodnju sira i njihova registracija
 • Proizvodnja sira i njegov plasman
 • Provođenje redovnih veterinarskih usluga i specifičnih
 • Uređenje okućnica
 • Sudjelovanje na izložbama sira i različitim Sajmovima
 • Iskorištavanje različitih poticaja i potpora, mogućnosti kreditiranja te dobivanje kvalitetne informacije
 • Obrazovanje

Navedene probleme, a na čije rješavanje možemo kao studijska grupa utjecati, svaki od proizvođača je ocijenio te prema godišnjim aktivnostima na gospodarstvima, utvrdili smo teme koje će se obrađivati kao i vrijeme te mjesto svakog sastanka.

Zbog zainteresiranosti za sve teme, ali i kasnije zauzetosti tijekom ljeta (zbog prodaje sira) proizvođači su inzistirali na manjem broju češćih sastajanja na kojima će se obraditi više tema, kako bi do ljeta završili s planiranim.

Kao studijska grupa imati ćemo još 6 sastanaka prema slijedećem rasporedu:

 • sastanak – 31. 3. 2008. u 11 sati (pomjera se na 15. travnja)
  mjesto: Josipdol, OPG Milan Mišćević, Senjska 83 – registrirana mini sirana
  tema: – Objekti za proizvodnju sira i njihova registracija, 
             – radionica sira – praktični dio
 • sastanak – 22. 4. 2008. u 11 sati
  mjesto: Cetingrad, OPG Marko Radočaj, Batnoga 179 – registrirana mini sirana
  tema: – Hranidba stoke
             – radionica sira – praktični dio
 • sastanak – 13. 5. 2008. g u 11. sati
  mjesto: Draganić, OPG Vesna Jurčević, Jazvaci 37 – registrirana mini sirana
  teme: – Plasman sira kroz zaštitu sira i seoski turizam, 
             – Uređenje okućnica, 
       
       – Organizacija rada na OPG-u, otkup stoke, zapošljavanje dodatne radne snage
             – radionica sira – praktični dio
 • sastanak – 03. 6. 2008.
  mjesto: Slunj, OPG Nenad Novković, Točak 26 – mini sirana pred registracijom
  teme: – Poticaji i potpore (lokalne, županijske, državne)
             – Pristup EU fondovima, 
             – Kreditiranje
             – radionica sira – praktični dio
 • sastanak – 27. 6. 2008.
  mjesto: Lasinja, OPG Nada Braim, Lasinja 116 – mini sirana pred registracijom
  teme: – Veterinarske usluge i zakonski propisi u stočarstvu, 
              – Higijenski paket i zakonodavstvo, 
             – radionica sira – praktični dio
 • sastanak – srpanj 2008.
  Ekskurzija – prema dogovoru – obilazak registriranih mini sirana i OPG koji se bave seoskim turizmom u RH (Pag ?)
  – degustacija sira  

Po uzoru na Karlovačku županiju osnivati će se studijske grupe sirara i u drugim županijama, pogotovo gdje imamo članove Radne grupe za sirarstvo. Radionice sira u okviru rada studijske grupe održavati će specijalisti sirarstva HZPSS-a kojima je naša služba osigurala adekvatnu edukaciju iz sirarstva kao i potrebnu opremu za praktični rad na OPG-ima. 

Odsjek HZPSS-a Karlovačke županije,
Bernarda Kasunić, dipl. inž. agr., stručni suradnik,
Višnja Magdić, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik