Natječaj za dodjelu financijske potpore organizatorima gospodarskih manifestacija, sajmova i znanstvenih skupova u 2008.

 1. Predmet natječaja je prikupljanje ponuda projekata gospodarskih manifestacija, sajmova i  znanstvenih skupova kojima će biti dodijeljena financijska potpora od Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u 2008. godini.

 2. Cilj natječaja je financijskom potporom potaknuti promoviranje domaćih proizvoda, proizvođača i proizvodnih područja; upoznavanje s novim znanstvenim i stručnim dostignućima te njihov transfer prema potencijalnim korisnicima.

 3. Na natječaj se mogu prijaviti fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem u Republici Hrvatskoj koji su organizatori gospodarskih manifestacija, sajmova i  znanstvenih skupova iz područja djelokruga Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u 2008. godini. Podnositelj ponude može na natječaj podnijeti najviše dva projekta.

 4 .Rok za podnošenje prijave na natječaj je zaključno do  18. travnja 2008. godine.

 5. Prijave projekata se podnose isključivo na Obrascu za prijavu

 6. Prijave projekata neće se uzeti u razmatranje ako su zakašnjele, nepotpune, ako nisu u skladu s uvjetima natječaja ili Obrascem za prijavu, te ako podnositelji projekata nisu regulirali svoje obveze iz prijašnjih Ugovora o sufinanciranju.

 7. Prednost pri dodjeli financijske potpore imat će podnositelji ponuda projekata sa večom zastupljenošću i kvalitetom pojedinih kriterija, koji su objavljeni na web stranici Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja. Maksimalni iznos po pojedinom projektu može iznositi do 70 % sveukupnih troškova.

 8. Konačnu odluku o odabiru projekata donosi ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja na prijedlog Povjerenstva za odabir projekata za dodjelu financijske potpore organizatorima gospodarskih manifestacija, sajmova i  znanstvenih skupova iz područja djelokruga Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja u 2008. godini.         

 9. Ministar poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja sklopit će s nositeljem odabranog projekta Ugovor o financijskoj potpori.

 10. Sudionici natječaja bit će obaviješteni o rezultatima natječaja u roku 30 dana od zatvaranja Natječaja.

11. Ponude projekata dostavljaju se isključivo preporučeno poštom u zatvorenoj omotnici na adresu:

Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja
Uprava za održivi razvitak seoskog prostora
Upravna direkcija SAPARD programa
Ulica grada Vukovara 78
10 000 ZAGREB
s naznakom „Natječaj 2008. –  manifestacije – ne otvarati».