Kontrola ispravnosti muznih uređaja u Daruvaru

Obiteljska gospodarstva prošle su godine na području općine Dežanovac pokazala veliko zanimanje za ovim načinom edukacije i ocijenila ga veoma korisnim. Stoga smo ove godine kontrolirali 19 muznih jedinica u sustavu mužnje na kantu, mljekovoda i izmuzišta. Ispravnost muznog uređaja utječe na proizvodnju mlijeka i zdravlje vimena, što se dobro vidi na mjesečnim obračunima i cijeni mlijeka, te troškovima liječenja krava. Nakon obavljene kontrole uočeni problemi su ispravljeni.

Do 2003. godine na području općine Đulovac samo su dva obiteljska gospodarstva modernizirala mužnju krava (1 mljekovod i 1 izmuzište). U posljednje četiri godine sve se više obiteljskih gospodarstva specijalizira za proizvodnju mlijeka i na području grada Daruvara i općina Končanica i Dežanovac. Zbog lakše i kvalitetnije mužnje pet gospodarstva s većim brojem krava izgradila su mljekovode, a izgrađena su i dva izmuzišta, što je financirano u sklopu izgradnje novih staja za muzne krave (1 OPG – Operativni program govedarske proizvodnje u RH i 1 OPG – kredit komercijalne banke). I dalje se nastavlja s modernizacijom opreme za mužnju, radi postizanja veće otkupne cijene odžavanjem kvalitete mlijeka u E klasi.

Tijekom kontrole utvrđeno je da muzni uređaji imaju nepravilan omjer pulsacija te da je razina vakuuma izvan granica optimalnih vrijednosti. Svako gospodarstvo dobilo je konkretne savjete i upute kako održavati uređaje za mužnju u ispravnom stanju te da ih je potrebno redovito servisirati. Na svakom gospodarstvu mjereni su parametri, koje će stručni savjetnik za mehanizaciju mr. sc. Luka Čuljak obraditi te objaviti nakon što obavi kontrole ispravnosti muznih uređaja i u drugim županijama.

Ovakva kontrola itekako je  potrebna, bez obzira na razinu opremljenosti muznim uređajima na gospodarstvu. U ime gospodarstava zahvaljujem kolegi mr. sc. Luki Čuljku na njegovom trudu i savjetima.

Odsjek HZPSS-a Bjelovarsko-bilogorske županije,
mr. sc. Marija Kuhinek, stručni savjetnik