Kako siješ, tako ćeš i žeti!

Vrijeme sjetve okopavina (kukuruz, suncokret, soja, šećerna repa) je vrlo blizu, a u Baranji na poljoprivrednim površinama kombinata „Belje“ d.d., koji posluje u sklopu Koncerna „Agrokor“, već prije nekoliko dana zasijane su prve površine šećerne repe. Ta vrlo važna, ako ne i najvažnija operacija u proizvodnji ratarskih kultura, obavlja se pneumatskim sijačicama, a u našim krajevima najčešće je korištena PSK sijačica proizvođača „OLT“ – Osijek. Sijačica se sastoji od sjetvenog aparata koji radi na principu podtlaka (vakuuma) kojeg stvara usisni ventilator (turbina) pogonjen preko kardana od traktora. Podtlak izdvaja iz spremnika sjemena (kutije) jednu po jednu sjemenku (zrno) željene ratarske kulture, lijepi (priljubljuje) sjeme za otvor na sjetvenoj ploči koja vertikalno rotira i donosi sjeme do zone normalnog pritiska gdje zrno pada u brazdicu koju je napravio raoni ulagač sjemena, a nagazni kotači pokrivaju sjemenku i pritišću sloj zemlje uz sjemenku radi boljeg uspostavljanja kapilariteta, a time boljeg i bržeg klijanja i nicanja.

 2008_03_13_1.JPG

Osnovni čimbenici koji utječu na funkcionalnost i pouzdanost sijačice, a samim time i na kvalitet sjetve su:

 • priprema i podešavanje sijačice prije sjetve
 • održavanje tijekom sjetvenih radova
 • održavanje nakon sjetvene sezone 

Priprema i podešavanje sijačice prije sjetve

 • Detaljno očistiti sve dijelove sijačice.
 • Vizualni pregled sijačice.
 • Razmak sijaćih sekcija je ujedno i budući međuredni razmak biljaka. Za soju i šećernu repu to je 50 cm, a za kukuruz i suncokret 70 cm.
 • Nosač sijaćeg uređaja izveden je kao paralelogramski sustav sa ugrađenim oprugama koji djeluje na dublje ili pliće prodiranje ulagača u zemlju. Za kukuruz i suncokret oprugu otpustiti, a za soju i šećernu repu koje zahtijevaju pliću sjetvu, opruga treba biti pritegnuta.
 • Sijaći uređaj je „srce“ svake sijačice i zato mora raditi besprijekorno. Nakon svake sjetve mora se isprazniti od zaostalog sjemena i očistiti.
 • Provjeriti ispravnost sjetvenih ploča (oblik, broj rupa, promjer rupa).
 • Provjeriti zračnost između plastičnog prstena i sjetvene ploče.
 • Provjeriti istrošenost čahura na osovinama pogonskih zupčanika.
 • Provjeriti ispravnost skidača viška sjemena (utječe na ravnomjeran raspored zrna u redu)
 • Provjeriti usmjerivač (izbacivač) sjemena, a po potrebi ga skinuti.
 • Raoni ulagač sjemena mora imati oštro sječivo.
 • Provjeriti ispravnost nosača nagaznih kotača i njihov položaj.
 • Provjeriti regulator dubine sjetve koji se nalazi na nosaču nagaznih kotača.
 • Na nosač nagaznih kotača pričvršćeni su i zagrtači sjemena koje treba pravilno podesiti.
 • Sijači uređaj dobiva pogon od pogonskih kotača, pa preko lančanika i lanaca do četvrtastih osovina i kardanskih vratila, pa sve do sjetvene ploče i do reduktora za namještanje razmaka sjemena unutar reda. Bitno je da su svi elementi međusobno vertikalni i paralelni kako bi se prijenos odvijao bez poteškoća (padanje lanaca, pucanje sigurnosnog zatika), i da su sve tarne površine podmazane odgovarajućim uljem i mašću.
 • Kod postavljanja željene kombinacije lančanika na reduktoru obvezatno koristiti shemu koja je nalijepljena na unutarnji dio poklopca reduktora.
 • Provjeriti spojku prijenosnika sa alarmnim zvoncem koji ima plastični osigurač koji puca ako dođe do problema u prijenosu pogona (vrlo brzo i jednostavno se mijenja).
 • Usisni ventilator mora osigurati dovoljnu veličinu podtlaka kako bi sjeme priljubio za sjetvenu ploču.
 • Provjeriti nategnutost plosnatog remena koji pokreće rotor ventilatora, a sve ležajeve kvalitetno podmazati.
 • Usisna crijeva provjeriti, sve obujmice pritegnuti kako ne bi došlo do gubitka podtlaka.
 • Provjeriti pritisak u gumama pogonskih kotača.

Održavanje tijekom sjetvenih radova

 • Kontrola vijčanih spojeva.
 • Pražnjenje i čišćenje spremnika i kućišta sjetvenog uređaja.
 • Ako se koristi deponator umjetnog gnojiva ili pesticida, obvezatno ga po završetku rada svakodnevno očistiti.
 • Podmazivanje ležajeva i lanaca.

Održavanje nakon sjetvene sezone

 • Sijačicu temeljito isprazniti, očistiti, oprati.
 • Izvršiti defektažu sijačice.
 • Sjetvene ploče izvaditi i uskladištiti.
 • Pogonske lance skinuti ili ih zaštititi premazom.
 • Popustiti nategnutost remena ventilatora.
 • Popustiti sve opruge.
 • Smanjiti tlak u pneumaticima.
 • Zaštiti ventilator i kardansko vratilo.
 • Skinuti crijeva ventilatora i uskladištiti ih.
 • Uskladištiti sijačicu i zaštititi od korozije.
 • Pod pneumatike podmetnuti dasku.
 • Oštećene dijelove popraviti ili zamijeniti.

Sjeme posijano kvalitetnim sijačicama brzo klija i niče, a ako je uz to i zaštićeno od bolesti i štetnika daje dobre predispozicije da će urod biti vrlo velik. Praćenjem nicanja usjeva može se uočiti kakva je bila kvaliteta sjetve. Ako se pridržava navedenih uputa, može se očekivati da će sijačica raditi pouzdano, sigurno, postizati visoke učinke, poslovi će biti na vrijeme urađeni, a to će u konačnici rezultirati pozitivnom ekonomskom računicom.