Tečaj iz navodnjavanja

Jedan od većih projekata je: PILOT PROJEKT ¨KAPINCI-VAŠKA¨, koji prostorno zahvaća općinu Sopje i trebao bi obuhvatiti 1280 ha plodnih oranica uz rijeku Dravu.

Na ime toga projekta osnovana je UDRUGA POLJOPRIVREDNIH PROIZVOĐAĆA KORISNIKA SUSTAVA NAVODNJAVANJA ¨KAPINCI-VAŠKA¨. Spomenuta udruga trenutno broji 72 člana, koji željno očekuju radove na budućem sustavu i prve kapi vode pokraj svojih njiva. 

Kako bi članovi i potencijalni korisnici ovoga sustava bili što bolje pripremljeni na navodnjavanje i ovu za njih novu agrotehničku meliorativnu mjeru, Udruga je organizirala trodnevni osnovni tečaj iz navodnjavanja. Cilj je zainteresirane bilo upoznati sa osnovnim pojmovima, tezama i načinima koje navodnjavanje kao pojam sadrži, te na primjeru područja koje se odnosi na navodnjavanje utvrditi glavne značajke tala, mogućnosti i rješenja koje i sam projekt ovoga sustava navodnjavanja nudi.

Teme tečaja, kao i izlagači, bile su kako slijedi:

24.02.2007. (nedjelja) početak u 12,00 sati

 • Tlo
  Prof.dr.sc. Stjepan Husnjak (Agronomski Fakultet Zagreb)
 • Uređenje poljoprivrednog zemljišta
  Prof.dr.sc. Ivan Šimunić (Agronomski Fakultet Zagreb)

26.02.2007. (utorak) početak u 18,00 sati

 • Sustavi navodnjavanja i njihov utjecaj na tlo, Ivan Ključec, dipl. ing (HZPSS)
 • Analiza potrebe za vodom važnih povrtlarskih kultura, Zvonimir Kovačec, dipl. ing
 • Analiza potrebe za vodom glavnih ratarskih kultura, Siniša Hrgović, dipl. ing (HZPSS)
 • Primjena navodnjavanja u praksi, Igor Brijačak, dipl. ing. OPG Brijačak – Gradina

27.02.2007. (srijeda) početak u 15,30 sati

 • Prikaz idejnog projekta navodnjavanja KAPINCI-VAŠKA
  Vladimir Sečen, dipl. ing. (Elektroprojekt Zagreb)
 • Preduvjeti za provedbu projekta navodnjavanja
  Prof.dr.sc. Josip Marušić (Građevinski Fakultet Zagreb)
 • Provedba nacionalnog plana navodnjavanja
  mr.sc. Danko Holjević (Hrvatske Vode) i Elizabeta Kos, dipl. ing. (MRRŠVG)

Tečaj je uspješno okončan, a Udruga je svojim članovima obećala nastavak edukativnih aktivnosti koji će uslijediti: stručnu ekskurziju u neko od područje gdje se koristi sličan sustav te nastavak tečaja slijedeće zime, ovoga puta sa specijalističkim temama.

Odsjek HZPSSa, Virovitičko-podravske županije
Siniša Hrgović, dipl. ing., viši stručni savjetnik u HZPSS

Pripremi za ispis