Izrada kompostne hrpe, radionica u Podvrškom

Na oko 320 m nadmorske visine na istočnim obroncima Psunja u selu Podvrško nalazi se imanje gospodina Hinka Mikanovića. OPG Mikanović ima zaokružen ciklus proizvodnje jer se bave stočarstvom (mliječne krave, ovce), ratarstvom i voćarstvom. Kao ekološki proizvođač, gospodin Mikanović je odlučio organski materijal s svog gospodarstva kompostirati. Kompost je temelj ekološkog uzgoja bilja koji doprinosi stvaranju mikrobiološke ravnoteže kako u kompostu, tako i u tlu. Humus se iz komposta postupno ugrađuje u tlo što predstavlja najvažniju mjeru ekološke zaštite.

Toga dana, više od 20 t organskog materijala, kompostirano je primjenom biološko dinamičkih kompostnih pripravaka (BDP 502 – stolisnik, BDP 503 – kamilica, BDP 504 – kopriva, BDP 505 – hrastova kora, BDP 506 – maslačak). Biološko dinamički pripravci se unose u već priređenu kompostnu hrpu prema određenom redoslijedu. Kompostna hrpa se na kraju preparira dinamiziranim sokom valerijane (BDP 507).

image003.jpg

Biološko dinamičke pripravke je pripremio prof. Ivan Bašić i svojom pozitivnom energijom prisutnima pojašnjavao smisao i djelovanje komposta pripremljenog ovom metodom. Osnovni smisao kompostiranja je oživjeti tlo jer je poznato da samo u živom tlu raste zdrava biljka.

Idealno obiteljsko ekološko poljoprivredno gospodarstvo je ono gdje u suživotu žive biljke, životinje i ljudi. Hinko Mikanović s obitelji teži ostvarivanju toga cilja.

Ured ravnatelja HZPSS-a,
mr sc. Marija Ševar,
dipl. ing. agr., načelnica Odjela za održivu i ekološku poljoprivredu

Odsjek HZPSS-a Požeško-slavonske županije,
Snježana Pešut-Pilon, dipl. ing. agr., stručna savjetnica za održivu i ekološkupoljoprivredu

Pripremi za ispis