3. znanstveno-stručno savjetovanje hrvatskih voćara

PROGRAM RADA

Srijeda, 5. ožujka 2008.

8.30 – 10.30 Prijam i akreditacija gostiju i sudionika u Toplicama Sv. Martin na Muri

11.00 – Svečano otvaranje 3. znanstveno-stručnog savjetovanja hrvatskih voćara, s međunarodnim sudjelovanjem
Pozdravna riječ voditelja programa
Himna Republike Hrvatske
Minuta šutnje svim poginulim braniteljima u obrani Republike Hrvatske i preminulim voćarima
Pozdravna riječ organizatora:
Željko Banjavčić, dipl. ing., predsjednik HVZ-a
dr. sc Ivan Katalinić, ravnatelj HZPSS-a
Pozdravi gostiju:
domaćin, načelnik općine Sv. Martin na Muri
Međimurska županija
Zavod za voćarstvo
Hrvatsko agronomsko društvo
Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Ministarstvo poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja Republike Hrvatske

PLENARNA IZLAGANJA
Radno predsjedništvo. F. Ivković, Z. Čmelik, Božena Barić
12.00 Z. Tušek: Uspostava Sustava za identifikaciju zemljišnih čestica (LPIS) u RH
12.15 I. Katalinić: Podizanje voćnjaka i maslinika u RH
12.30 A. Biško, B. Milinović, Ljubica Jukić: Multidisciplinarni pristup pitanju i značenju zaštite biljnih sorti
12.45 Marina Mikšić, K. Jelaković: Uspostava sustava računovodstvenih podataka u poljoprivredi
13.00 J. Petrić: SAPARD program u RH – dosadašnji rezultati s osvrtom na sektor voća
13.15 I. Miljković: Pomoekologija Međimurja
RASPRAVA
14.00 SVEČANI RUČAK 

Sekcija: ZAŠTITA OD BOLESTI, ŠTETNIKA I KOROVA U VOĆARSTVU
Moderatori: Božena Barić, Lada Bičak, M. Bjeliš
15.30 Višnja Ljubetić, V. Novaković: Novosti u području sredstava za zaštitu bilja
15.40 Renata Brlek, Bernardica Bošnjak: Fitosanitarni upisnik i biljna putovnica
15.50 Lada Bičak: Proizvodnja certificiranog sadnog materijala u članicama EU
16.00 I. Gomezelj: Praćenje trendova u integriranoj zaštiti voća
16.10 Božena Barić, Dinka Grubišić, Ivana Pajač: Jabukov savijač – sve veći problem u integriranoj proizvodnji jabuka
16.20 M. Bjeliš: Primjena SIT (Sterile Insect Technique) za suzbijanje Sredozemne voćne muhe
16.30 B. Puškar: Krastavost ili fuzikladij (Venturia inaequalis)-pristup suzbijanju
16.40 T. Jelačić, S. Galović: Zdravstvena čistoća autohtonih genotipova šljive (Prunus insiticia i Prunus domestica)
16.50 V. Lodeta: Suvremene mjere zaštite voćnih nasada od korova
17.00 Darka Hamel: Poljski glodavci štetnici u voćarstvu i rasadničarstvu
RASPRAVA I ODMOR 

Sekcija: POMOEKOLOGIJA
Moderatori: Ž. Prgomet, T. Čosić, Nadica Dobričević
17.30  Višnja Šimunović: Uzgoj jabuka na primjeru Nizozemske
17.40  I. Šnajder: Tržna kakvoća plodova jabuke
17.50  Ana Kovač, Martina Skendrović-Babojelić, Sandra Voća, Ana-Marija Jagatić, Tatjana Klepo: Utjecaj roka berbe na kvalitetu ploda jabuke (Malus x domestica Borkh.)
18.10  Nadica Dobričević, Sandra Voća, S. Pliestić, D. Magdić: Utjecaj sorte jabuke na kvalitetu suhog proizvoda
18.20  Z. Šindrak, Dubravka Dujmović Prugar, Sandra Voća, B. Duralija, A. Vokurka, M. Kranjac: Trnina (Prunus spinosa L.) – rasprostranjenost i značaj u RH
18.30  Z. Savić, A. Biško, T. Čustić: Značajke borovnice u prvoj godini rasta i rodnosti
18.40  Sandra Voća, B. Duralija, Nadica Dobričević, Dubravka Dujmović Prugar, Z. Šindrak, Jasmina Družić: Samonikle i kultivirane vrste Rubus u Hrvatskoj
18.50  B. Puškar, Zorica Jurković, Marija Viljevac, Ines Piližota: Klonska selekcija oblačinske višnje
1
9.00  G. Ostojić, Margita Jurašin: Folijarna prihrana voćarskih kultura
RASPRAVA

Četvrtak, 6. ožujka 2008.

Sekcija: POMOEKOLOGIJA
Moderatori: Ž. Prgomet, T. Čosić, Nadica Dobričević
8.30 F. Kotar, D. Lučić, Z. Lovrek, Z. Haček, R. Gončin: Berba voća najznačajnija tehnološka operacija u voćarstvu
8.40 V. Danon: Navodnjavanje s mogućnošću primjene gnojiva u voćnjacima i vinogradima
8.50 Maja Firšt Bača, Ivana Džidić, I. Fridrih: Gljivarski kompost, ekološki prihvatljiv, ekonomski isplativ i biljci pristupačniji izvor hranjiva
9.00 Ž. Prgomet, M. Bohač, Z. Čmelik, T. Čosić, I. Mujić: Utjecaj gnojidbe dušikom na prinos i kakvoću plodova smokve (Ficus carica L.)
9.10 S. Štambuk, M. Vučetić: Mogućnost uzgoja limuna na otocima
9.20 N. Hrelja: Utjecaj nekih sorti masline (Olea europaea L.) na oplodnju sorte Buža
9.30 F. Strikić, Mira Radunić: Koncentracija fitohormona kao čimbenik ukorjenjivanja reznica masline
9.40 A. Krstulović, I. Štolfa, Tanja Žuna Pfeiffer, M. Žanić, H. Lepeduš, Vera Cesar, N. Pavičić: Sezonske promjene u koncentracijama fotosintetskih pigmenata u listovima tri kultivara maslina (Olea europaea L.)
9.50 S. Husnjak, T. Čosić, L. Čoga: Pogodnost tla za proizvodnju višnje maraske na području Zadarske županije
10.00  T. Čosić, M. Poljak, Tea Horvat, M. Petek, T. Karažija, Sanja Slunjski: Metodologija određivanja potrebe voćaka za hranivima
RASPRAVA I ODMOR

Sekcija: NOVE TEHNOLOGIJE
Moderatori: Z. Čmelik, Višnja Šimunović, A. Biško
10.30  S. Sito: Suvremena tehnika za zbrinjavanje granjevine i rozgve u trajnim nasadima
10.40  Z. Lovrek: Kontrolirana kapljična aplikacija herbicida (CDA aplikacija – Controlled Droplet Application)
10.50  B. Duralija, Sandra Voća: Hrvatsko društvo za jagodasto voće – ciljevi i zadaci
11.00  F. Kotar, P. Zadravec, S. Tojnko, D. Lučić, Z. Lovrek, R. Vlahović, Ž. Prgomet, R. Gonćin, M. Stojnić, E. Threnchev, V. Ivanov, Velina Kaneva: Internetni program Online-voćarstvo realna i virtualna integracija voćarskih znanja.
11.10  M. Babnik: Globalni trendovi u poljoprivredi, utjecaj na voćarstvo i odgovori BCS-a na ove izazove
11.20  Mirela Jambreković, S. Dupljak: GLOBALGAP – ulaznica hrvatskih poljoprivrednih proizvoda za tržište EU
11.30  U. Toić: Globalgap – ulaznica za europsku maloprodaju
11.40  S. Aljinović: Uspostava EUREGAP standarda u voćarstvu RH- certifikacija neretvanske mandarine
11.50  I. Gomezelj: Uvođenje standarda kvalitete u voćarsku i povrtlarsku proizvodnju u Hrvatskoj (povećanje konkurentnosti hrvatskih proizvođača)
RASPRAVA I ODMOR

Sekcija: EKONOMIKA VOĆARSKE PROIZVODNJE
Moderatori: M. Njavro, V. Par, Z. Grgić
12.30  V. Par, M. Njavro, L. Hadelan: Identifikacija ključnih točaka ranjivosti Hrvatskog voćarstva
12.40  L. Hadelan, V. Par: Primjena metoda realnih opcija u voćarstvu
12.50  Branka Šakić-Bobić, Vesna Očić, Z. Grgić: Troškovi mehanizacije u voćarskoj proizvodnji
13.00  M. Njavro, S. Smrek, V. Par: Inovativni proizvodi upravljanja rizikom u voćarstvu
13.10  D. Kovačić: Stvaranje marke jabuke Zagrebačke županije (analiza slučaja iz hrvatske prakse)
13.20  Snježana Numanović, Elinor Nikolić: Jabuka.net: Umrežavanjem i marketingom prema ekonomskom razvoju
RASPRAVA I RUČAK

15.00  GODIŠNJA IZVJEŠTAJNO-PROGRAMSKA SJEDNICA SABORA HRVATSKE VOĆARSKE ZAJEDNICE

Petak, 7. ožujka 2008.
9.00  Stručno-turistička šetnja po Međimurju (izlet)
13.00 ZATVARANJE SAVJETOVANJA