Predavanje “Biološko dinamički pripravci“

Predavanje je održala mr. Marija Ševar koja je uz interesantno izlaganje i pozitivnu energiju privukla pažnju svih prisutnih. Počevši od pripreme i prepariranja kompostne hrpe, do izrade pripravaka od bilja koje nam je dostupno u prirodi, moglo se čuti puno korisnih informacija. Uz bogatu ilustraciju na primjerima sa radionica, i prikazom gospodarstva koje se bavi izradom biodinamičkih pripravaka, prisutni su stekli cijeloviti pregled o navedenoj temi. Obzirom na veliki interes kako prisutnih tako i članova udruge za slične teme, u planu je održavanje niza predavanja i drugih manifestacija, te nastavak suradnje s udrugom.

Mara Bogović, dipl. ing. agr. – stručni savjetnik za ratarstvo
Odsjek HZPSSa,
Varaždinske županije

Pripremi za ispis