Osnovana Udruga Strojni prsten Simentalac

Temeljem ”Strategije rada udruge Uzgajatelja simentalskog goveda Požeštine” za razdoblje od 2005. – 2010., u čijim su ciljevima i osnivanje strojnog prstena, Udruga je odlučila osnovati strojni prsten. Primjena suvremene mehanizacije u poljoprivrednoj proizvodnji i edukacija poljoprivrednika u njenom korištenju od ključne je važnosti u uspješnosti poslovanja svakog poljoprivrednog gospodarstva. Boljim iskorištenjem strojeva povećavamo ekonomsko-financijske učinke primjene poljoprivrednih strojeva i opreme. Sustavnim opremanjem poljoprivrednog gospodarstva specijaliziranom i suvremenom opremom, kojom će se uz dobar stupanj iskorištenja poslovi u poljoprivredi brzo i efikasno obavljati. Osnivanju strojnog prstena je prethodila i kupovina stroja za raspodjeljivanje kalcija: ”Amazone”, koja je bila praktičan primjer racionalnijeg korištenja stroja u sklopu udruge.

Na inicijativu Odsjeka Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu Požeško-slavonske županije, osnivačkoj skupštini je prisustvovalo osam osnivača, koji su nadamo se jezgro udruge koja će svojim aktivnostima privući i ostale zainteresirane. Ispred Hrvatske gospodarske komore skupštini je prisustvovao i Ivica Kovačević, dipl. ing. agr., kao i Zdravko Tadić novinar županijskog radija Požege.

Skupštinu je otvorio mr. sc. Miroslav Kovač, rukovoditelj Odsjeka HZPSS-a Požeško-slavonske županije, stavljajući naglasak na kontinuitet programa Uzgajatelja simentalskog goveda Požeštine, kao i mogućnost kvalitetnijeg djelovanja strojnog prstena u djelokrugu Udruge, radi već postignutog povjerenja članova udruge, kao i uže specijaliziranoj proizvodnji mlijeka, koja će imati zajedničke interese. Izabrana su radna tijela skupštine:  

  • Predsjednik: Ivica Prpić dipl.ing.agr.
  • Zapisničar: Tomislav Mikel dipl.ing.agr.
  • Ovjerovitelji zapisnika: Tihomir Kotrla, Antun Prskavac

Nakon održane prezentacije Strojnog prstena, slijedila je diskusija prisutnih, Ivo Juras, dipl. ing. agr. načelnik Odjela za mehanizaciju HZPSS-a prenio je svoja iskustva o radu strojnih prstena, kao i najvažnije stvari vezane uz rad prstena:

  • Obračunavanje sata rada strojeva (prihvatljive cijene, …)
  • Administrativno vođenje strojnog prstena, i druge bitne stvari u radu SP.

Čitanjem predloženog statuta udruge SP ”Simentalac”, koji je jednoglasno usvojen, isto tako jednoglasnom odlukom izabrana su radna tijela SP:

  • Predsjednik: Antun Prskavac iz Treštanovaca,
  • Voditelj SP: Tomislav Mikel, dipl. ing. agr., stručni savjetnik za stočarstvo,
  • Stručni suradnik: Ivica Prpić, dipl. ing. agr., stručni savjetnik za mehanizaciju,
  • Upravni odbor: Antun Prskavac (predsjednik), Tomislav Mikel, Antun Zec
  • Nadzorni odbor: mr. sc. Miroslav Kovač, Tihomir Kotrla, Ivica Hajduh.

Sjedište udruge je Kaptol, Školska 3, u prostorijama HZPSS-a.

Donošenjem odluke o registraciji Udruge slijedi postupak registracije UDRUGE STROJNI PRSTEN SIMENTALAC

Odsjek HZPSS-a Požeško-slavonske županije,
Ivica Prpić
, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik

Pripremi za ispis