Za biljnu proizvodnju i slatkovodno ribarstvo za štete od suše oštećenim poljoprivrednicima Virovitičko-podravske županije novčani iznos od 12.447.448,71 kn

Pravo na novčana sredstva ostvarili su sve pravne i fizičke osobe za direktne štete, koji su prijavili štetu po odredbama Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN, 73/97), a na proizvodnim površinama u županijama u kojima je proglašeno stanje elementarne nepogode od suše.  19. listopada 2007. bio je zadnji rok dostave konačnih izvješća županijskih povjerenstava o procjeni nastalih šteta od suše. To pravo ostvarilo je 12 županija, a to su: Brodsko-posavska, Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Požeško-slavonska, Sisačko-moslavačka, Koprivničko-križevačka, Bjelovarsko-bilogorska, Međimurska, Varaždinska, Istarska, Dubrovačko-neretvanska i Virovitičko-podravska.

Za direktne štete u biljnoj proizvodnji , pravo na sredstva ostvaruju korisnici, koji su pretrpjeli štete na slijedećim kulturama: kukuruz merkantilni, soja merkantilna, zob merkantilna, uljana tikva i krmne kulture (djetelina, lucerna, trave, djetelinsko travne smjese i silažni kukuruz), sa svim prijavljenim postocima štete, kao i za slatkovodno ribarstvo (šaranski ribnjaci).

Svim navedenim korisnicima naknada za pretrpljene štete biti će isplaćena u novčanoj protuvrijednosti 15 % od prijavljene štete.

Novčana sredstva doznačiti će se na račune gradova i općina, koji su u obvezi izvršiti raspodjelu oštećenim poljoprivrednicima.

Za Virovitičko-podravsku županiju stižu novčana sredstva na račune gradova i općina sa slijedećim iznosima :

Grad Virovitica
Grad Slatina
Grad Orahovica
Općina Špišić Bukovica
Općina Lukač
Oćina Crnac
Općina Zdenci
Općina Čačinci
Općina Čađavica
Općina Voćin
Općina Suhopolje
Općina Mikleuš
Općina Gradina
Općina Pitomača
Općina Sopje
Općina Nova Bukovic

738.129,80 kn
742.125,93 kn
254.180,99 kn
839.370,53 kn
691.073,26 kn
657.773,11 kn
1.288.960,59 kn
586.545,15 kn
769.131,44 kn
186.418,30 kn
972.502,23 kn
247.254,19 kn
1.195.658,40 kn
2.215.922,64 kn
851.230,43 kn
211.171,70 kn
Sveukupno:

12.447.448,71 kn

Odsjek HZPSS-a Virovitičko-podravske županije,
Ljubomir Duvnjak, dipl. ing. agr., stručni savjetnik