CARDS program EU za Hrvatsku (The European Union’s programme for Croatia)

Usklađivanje poljoprivrednog sektora sa propisima koji reguliraju i ograničavaju negativan utjecaj poljoprivrede na okoliš i biološku raznolikost (tzv. cross compliance) složen je i dugotrajan proces, ali njegovo poštivanje biti će preduvjet za ostvarivanje prava na poljoprivredne poticaje.

Institucije odgovorne za izradu legislative, administrativne poslove te prijenos znanja poljoprivrednim proizvođačima još uvijek nisu započele s aktivnostima na ovom području. Hrvatski poljoprivrednici nisu informirani o obvezama vezanim za zaštitu prirode i okoliša koji će za njih uslijediti nakon pridruženja Hrvatske EU. Stoga je cilj projekta pomoći hrvatskoj u nastojanjima da uskladi poljoprivrednu praksu sukladno odgovarajućim zahtjevima EU zakonodavstva.

Projekt će trajati 18 mjeseci, od srpnja 2007. do prosinca 2008., a njime će se ojačati kapaciteti relevantnih ciljnih skupina. Projektne aktivnosti uključuju provođenje edukacija za stručnjake iz nadležnih ministarstava, regionalnih i lokalnih uprava, poljoprivredne savjetnike, stručnjake iz institucija za zaštitu prirode i okoliša, predstavnike udruga i medija. U suradnji sa županijskim uredima za poljoprivredu i zaštitu okoliša te uredima poljoprivredne savjetodavne službe održati će se šest seminara. Pripremiti će se kurikulum za edukaciju poljoprivrednika, objaviti časopis te izraditi odgovarajući promotivno-edukativni materijali (publikacije, DVD, web stranica).

Na predstavljanju projekta, koje je održano 06. studenog 2007. u Hotelu International u Zagrebu, bili su prisutni: Sonja Karoglan Todorović, izvršna direktorica udruge Ecologica i voditeljica projekta, Miroslav Božić, pomoćnik ministra poljoprivrede MPŠVG-a, Davor Percan, predstavnik Delegacije Europske komisije u RH, Davor Marković, ravnatelj Državnog zavoda za zaštitu prirode, Ivan Katalinić, ravnatelj HZPSS-a, koji su u svojim prezentacijama istaknuli ulogu svoji institucija u aktivnostima unutar projekta i važnost prilagodbe propisa odgovarajućim EU regulativama.

Ured ravnatelja HZPSS-a,
Kristijan Jelaković, dipl. ing. agr., stručni suradnik