Primjena embriotransfera na OPG-u Maciček

Budući da je OPG Maciček pokazalo interes da se na farmi obavi embriotransfer dogovorene su sve zdravstvene pretrage potrebne za sigurnu primjenu ove tehnologije u cilju sprječavanje prijenosa zaraznih bolesti embriotransferom. Krv životinja se pretražuje na: brucelozu, enzootsku leukozu goveda, leptospirozu, paratuberkulozu, Q-groznicu, zarazni rinotraheitis goveda-zarazni pustularni vulvovaginitis i BVDV (bolest sluznice goveda). Osim ovoga stado (odnosno štala) mora biti označeno, pod veterinarskim nadzorom te ispuniti sve uvjete propisane u Naredbi o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti.

S obzirom da OPG Maciček provodi gojidbeni program u govedarskoj proizvodnji, embriotransfer se izuzetno uklapa i nastavlja na već postojeću primjenu umjetnog osjemenjivanja. Ova tehnologija ima primjenjivost ukoliko se provede na kvalitetnim grlima i optimalnim uvjetima držanja.   

12. ožujka 2006. godine obavljena su 3 embriotransfera u sinkronizirane primateljice, dvije HF pasmine i jednu simentalske pasmine. Potvrđena su sva tri uspješna pokušaja.

Sve su životinje pregledane 2-3 mjeseca nakon zahvata. Dvije HF junice su imale normalan ciklus te nije primijećen bilo koji poremećaj u zdravstvenom ili ginekološkom smislu, a junica simentalske pasmine nije ostala steona. Dobiven je proizvod, visoko kvalitetna telad za obnovu matičnog stada, bikovske majke i za proizvodnju mlijeka. Prema tome dobiven je vrijedan genetski materijal.

Početak VIP-ovog projekta: „Primjena embriotransfera u rasplođivanju goveda“ je srpanj 2001. godine u koji sam bio uključen kao djelatnik HZPSS-a i koji se u BBŽ vršio na OPG-u Vinceković ukazao je da na farmi  potrebno provesti:

  1. Organizaciju i naobrazbu terenskih veterinara i stočara,
  2. Zdravstveno, hranidbeno i reproduktivno upravljanje stadom.

Tema vrlo značajna, ali nedovoljno prezentirana, te bi je za buduće „Dane stočara“ svakako trebalo planirati uz sudjelovanje stručnjaka Centra za reprodukciju u stočarstvu Hrvatske d.o.o.

POTVRDA O EMBRIOTRANSFERU 

Odsjek HZPSS-a Bjelovarske-bilogorske županije,
Josip Komljenović, dipl. inž. poljoprivrede, viši stručni savjetnik